Integracja przez wtyczkę dla 1C-Bitrix

 • Zaktualizowano

Jeśli Twoja strona internetowa została utworzona na bazie systemu zarządzania treścią 1C-Bitrix, możesz szybko zintegrować ją z systemem Admitad Partner Network za pomocą wtyczki Admitad.

Wtyczka to specjalny moduł oprogramowania, który należy zainstalować i skonfigurować na swojej stronie. Dzięki niemu Twoja strona zostanie zintegrowana z systemem Admitad.

Informacje ogólne: specyfikacje i wskazówki

 • Integracja jest możliwa, tylko jeśli w ramach swojego programu:
  • masz już utworzony link śledzący w sekcji General Settings;
  • masz już dodane celowe działanie oraz skonfigurowaną dla niego taryfę w sekcji Actions.

Jeśli nie masz menedżera, musisz samodzielnie utworzyć link śledzący (instrukcja), oraz dodać przynajmniej jedno działanie i jedną taryfę (instrukcja).
Jeżeli masz personalnego menedżera, to on skonfiguruje za Ciebie wszystkie te ustawienia.

 • Integracja jest niezbędna, aby kontynuować pracę. Bez niej nie można uruchomić programu partnerskiego w Admitad.

 • Aby skonfigurować integrację, musisz mieć dostęp do panelu administracyjnego swojej witryny na platformie 1C-Bitrix. W przeciwnym razie wyślij instrukcje dot. integracji współpracownikowi, który ma konieczne uprawnienia.

Po skonfigurowaniu wszystkie dane o celowych działaniach – m.in. data działania, ID zamówienia i jego wartość – będą wysyłane do Admitad automatycznie.

Jak zainstalować wtyczkę dla 1C-Bitrix na swojej stronie

Przed zainstalowaniem i konfiguracją wtyczki upewnij się, że w panelu administracyjnym Twojej strony internetowej w sekcji Installed Solutions (MarketplaceInstalled Solutions) masz zainstalowany oraz skonfigurowany moduł Online Store od 1C-Bitrix.

1. Otwórz panel administracyjny swojej strony internetowej. Przejdź do sekcji Marketplace (1) i otwórz Solutions (2).

2. W pasku wyszukiwania wpisz Admitad integration plugin (3) i wciśnij Enter.

Screen.jpg

Moduł jest również dostępny na stronie katalogu rozwiązań Marketplace.

​3. Następnie otworzy się strona instalatora Admitad Integration Plugin, gdzie rozpocznie się weryfikacja parametrów oraz komponentów systemu. Gdy zobaczysz obok wszystkich parametrów i komponentów status Success, kliknij Next step.

4. Wpisz następujące dane logowania w Admitad:

 • Your ID – wskaż wartość client_id*.
 • Your secret key – wskaż wartość client–secret*.
 • Parameter name – dodaj „admitad_uid” (bez cudzysłowu).

* Aby uzyskać client_id i client_secret w panelu osobistym Admitad, otwórz kartę API i aplikacje (sekcja Ustawienia). Następnie w sekcji Dane uwierzytelniające API kliknij Pokaż dane uwierzytelniające i skopiuj odpowiednie wartości.

5. Kliknij Next step. Zobaczysz powiadomienie o zakończeniu instalacji.

Gotowe, moduł został zainstalowany. Następnie należy go skonfigurować.

Jak skonfigurować wtyczkę dla integracji z 1C-Bitrix

1. W panelu administracyjnym swojej strony internetowej przejdź do sekcji Plugin settings (SettingsProduct settingsPlugin settings).

2. Z rozwijanej listy wybierz opcję Admitad integration.

3. Skonfiguruj moduł w kartach:

Karta „General settings”

1. W karcie General settings w polach Your ID, Your secret key i Parameter name zostaną automatycznie wstawione wartości wskazane przez Ciebie w trakcie instalacji modułu – nie zmieniaj ich.

2. Uzupełnij pozostałe pola (obowiązkowe pola są oznaczone gwiazdką *):

 • Old integration cookie name – wpisz, tylko jeśli współpracowałeś(-aś) już z Admitad Affiliate. W przeciwnym razie pozostaw pole puste.

 • Server base URL* – wpisz link do swojej strony internetowej bez https(s)://, subdomen i www. Przykładowo: mysite.ru

 • Currency code* – wpisz trzyliterowy kod waluty programu spełniający wymagania ISO 4217. Przykładowo: RUB.

 • Deduplication source tag* – wpisz nazwę etykiety, która będzie określać ostatnie płatne źródło ruchu. Szczegóły
  Domyślna etykieta to utm_source.
  W ramach danego parametru GET Admitad Affiliate będzie przekazywać wartość „admitad”.

3. Kliknij Save, a następnie przejdź do karty Actions and rates.

Karta „Actions and rates”

W karcie Actions and rates widoczne są działania oraz taryfy zgodnie z ustawieniami Twojego programu w Admitad Partner Network.

1. Z rozwijanej listy Action type wybierz Purchase.

2. W listach z kategoriami wybierz kategorie produktów zgodnie z taryfami skonfigurowanymi w Twoim programie partnerskim.

Wtyczka dla 1C-Bitrix nie obsługuje podziału na rodzaje użytkowników (starzy/nowi).

Aby wybrać kilka kategorii produktów na raz, użyj:
Ctrl + klik – umożliwia wybór kilku kategorii w dowolnym porządku;
Shift + klik – pozwala wybrać zakres kategorii;
Ctrl + A – powoduje wybór wszystkich kategorii.

Gotowe, moduł został skonfigurowany. Teraz Twoja strona jest zintegrowana z systemem Admitad.

Nie konfiguruj nic w karcie Autoverification – dana funkcja wtyczki nie jest jeszcze gotowa. Więcej na temat weryfikacji, jej rodzajów i dostępnych sposobów konfiguracji przeczytasz w tym artykule.

 

Jak włączyć deduplikację

Deduplikacja celowych działań jest włączona domyślnie we wtyczce 1C-Bitrix.

Jeśli pracujesz z kilkoma płatnymi źródłami ruchu, np. publikujesz reklamy kontekstowe lub współpracujesz z innymi sieciami partnerskimi, konfiguracja deduplikacji pozwoli Ci:

 • poprawnie identyfikować płatne źródła ruchu i przypisywać do nich zamówienia zgodnie z modelem atrybucji Last Paid Click / Last Cookie Wins,
 • wyeliminować zduplikowane działania celowe, jeśli takie istnieją.

Parametr deduplikacji, który określa źródło działania, jest widoczny w karcie General settings, w polu Deduplication source label.

Aby działanie zostało przypisane Admitad, etykieta powinna zawierać utm_source.

Jak testować integrację po skonfigurowaniu

1. Uzyskaj testowy link partnerski na stronie Setting up integration for 1C-Bitrix w sekcji Integration testing.

 • 1.1 W panelu osobistym przejdź do sekcji Integration (menuProgramIntegration).

  1.2 Następnie kliknij Next i na stronie Integration methods wybierz 1C-Bitrix. Kliknij Next.

  1.3 Sekcję Integration testing znajdziesz u dołu ekranu.

2. Kliknij link i wykonaj celowe działanie zgodnie z warunkami Twojego programu.

Wskazówki na temat testowania integracji:

 • Jeżeli masz kilka działań lub taryf, złóż kilka zamówień testowych, aby sprawdzić wszystkie działania i taryfy.

 • Dodaj kilka sztuk produktów do jednego z zamówień testowych, aby upewnić się, że ich liczba i wartość zamówienia są przekazywane poprawnie.

 • Jeśli stosujesz formularz szybkiego zamówienia lub zamówienia „za jednym kliknięciem”, złóż zamówienie za jego pośrednictwem, aby zweryfikować poprawność integracji formularza.

Zamówienie testowe powinno pojawić się w statystykach Admitad w ciągu godziny.

Jeśli po upływie tego czasu nadal nie będzie widoczne w statystykach, sprawdź, czy wtyczka została prawidłowo skonfigurowana (instrukcja). Jeżeli problem będzie się powtarzał, poinformuj o tym specjalistę Admitad.

3. Przejdź do swojego panelu osobistego Admitad → StatystykiWg działań i upewnij się, że działanie celowe oraz dane na jego temat są poprawnie odzwierciedlone w statystykach:

 • działanie jest zgodne z ustawieniami programu partnerskiego;
 • ID działania w rubryce ID zamówienia odpowiada ID działania w Twoim systemie;
 • wartość zamówienia w Admitad jest taka sama jak wartość zamówienia testowego.

​4. Poinformuj specjalistę Admitad Partner Network o zakończeniu testów – rozpocznie on przygotowania do uruchomienia programu.

Gotowe. Moduł dla integracji został przetestowany.

Jak usunąć wtyczkę dla 1C-Bitrix ze swojej strony

1. Otwórz panel administracyjny swojej strony internetowej. Przejdź do sekcji Available Solutions (MarketplaceInstalled Solutions).

2. W tabeli Available Solutions znajdź moduł Admitad integration. Otwórz menu kontekstowe po lewej i wybierz Delete.

3. Na nowo otwartej stronie odznacz opcję Save tables, a następnie kliknij Delete plugin. Zobaczysz powiadomienie: You have successfully removed the plugin.

​4. Kliknij Return to listing. W tabeli Available Solutions moduł uzyska nowy status – Not installed. Następnie możesz wybrać jedną z dwóch opcji:

 • Pozostaw moduł na liście ze statusem „Not installed”. W tym przypadku będziesz w stanie ponownie zainstalować pobraną już wtyczkę, jeśli zajdzie taka potrzeba. Aby ponownie zainstalować moduł, w tabeli Available Solutions otwórz menu kontekstowe modułu, kliknij Install i postępuj zgodnie z instrukcjami, zaczynając od kroku 4.

 • Usuń moduł z listy dostępnych rozwiązań. W tym przypadku moduł zostanie całkowicie usunięty z systemu. Aby usunąć moduł, w tabeli Available Solutions otwórz menu kontekstowe modułu i kliknij Delete.

Gotowe, moduł dla integracji z Admitad został usunięty.

Czy ten artykuł był pomocny?