Integracja przez wtyczkę dla WordPress

 • Zaktualizowano

Jeśli Twoja strona internetowa została utworzona na bazie systemu zarządzania treścią WordPress, możesz szybko zintegrować ją z systemem Admitad Partner Network za pomocą wtyczki Admitad.

Wtyczka to moduł oprogramowania, który należy zainstalować i skonfigurować na swojej stronie. Dzięki niemu Twoja strona zostanie zintegrowana z systemem Admitad.

Informacje ogólne: specyfikacje i wskazówki

 • Integracja jest możliwa, tylko jeśli w ramach swojego programu:
  • masz już utworzony link śledzący w sekcji General Settings;
  • masz już dodane celowe działanie oraz skonfigurowaną dla niego taryfę w sekcji Actions.

Jeśli nie masz menedżera, musisz samodzielnie utworzyć link śledzący (instrukcja), oraz dodać przynajmniej jedno działanie i jedną taryfę (instrukcja).
Jeżeli masz personalnego menedżera, to on skonfiguruje za Ciebie wszystkie te ustawienia.

 • Integracja jest niezbędna, aby kontynuować pracę. Bez niej nie można uruchomić programu partnerskiego w Admitad.

 • Aby skonfigurować integrację, musisz mieć dostęp do panelu administracyjnego swojej witryny na platformie WordPress. W przeciwnym razie wyślij instrukcje dot. integracji współpracownikowi, który ma konieczne uprawnienia.

Po skonfigurowaniu wszystkie dane o celowych działaniach – m.in. data działania, ID zamówienia i jego wartość – będą wysyłane do Admitad automatycznie.

Jak zainstalować wtyczkę dla WordPress na swojej stronie

Przed zainstalowaniem i konfiguracją wtyczki upewnij się, że w panelu administracyjnym Twojej strony internetowej w sekcji Plugins masz zainstalowany oraz skonfigurowany moduł WooCommerce od WordPress.

Wtyczka może zostać zainstalowana na jeden z dwóch sposobów:

Jak automatycznie zainstalować wtyczkę dla WordPress

1. Otwórz panel administracyjny swojej strony internetowej. Przejdź do sekcji Plugins (1) i kliknij Add new (2).

f5a8d284-d17e-4dc5-ba97-5d2bc8eadfd4.jpg

2. W pasku wyszukiwania wpisz Admitad Tracking (3) i kliknij Enter. Wtyczka Admitad Tracking pojawi się na stronie.

3. Kliknij Install Now (4). Po zakończeniu instalacji wyświetli się przycisk Activate Plugin.

e4e6cef2-e2ef-4421-a13e-331c965688d3.jpg

​4. Kliknij Activate Plugin.

Gotowe, wtyczka została zainstalowana. Zobaczysz ją w sekcji Plugins obok wszystkich innych zainstalowanych wtyczek.

Teraz musisz zalogować się na swoim koncie Admitad zgodnie z niniejszą instrukcją.

Jak ręcznie zainstalować wtyczkę dla WordPress

1. Przejdź na stronę https://wordpress.org/plugins/admitad-tracking/ i kliknij Download, aby rozpocząć pobieranie archiwum ZIP z kodem źródłowym wtyczki.

Archiwum zostanie zapisane na Twoim dysku lokalnym.

2. Otwórz panel administracyjny swojej strony internetowej.
Przejdź do sekcji Plugins i kliknij Add new.

3. Na nowo otwartej stronie kliknij Upload plugin.
Zobaczysz formularz umożliwiający przesłanie wtyczki.

4. Kliknij Choose File, wybierz pobrane archiwum ZIP i kliknij Install Now.

5. Kliknij Activate plugin.

Gotowe, wtyczka została zainstalowana. Zobaczysz ją w sekcji Plugins obok wszystkich innych zainstalowanych wtyczek.

Teraz musisz zalogować się na swoim koncie Admitad zgodnie z niniejszą instrukcją.

Jak zalogować się w Admitad

1. Otwórz panel administracyjny swojej strony internetowej i przejdź do sekcji Plugins.

2. W sekcji wtyczki Admitad Tracking kliknij Settings.

3. Na nowo otworzonej stronie uzupełnij wymagane pola, aby zalogować się w Admitad:

 • Your ID – wskaż wartość client_id*.
 • Your secret key – wskaż wartość client–secret*.

* Aby uzyskać client_id i client_secret w panelu osobistym Admitad otwórz kartę API i aplikacje (sekcja Ustawienia). Następnie w sekcji Dane uwierzytelniające API kliknij Pokaż dane uwierzytelniające i skopiuj odpowiednie wartości.

4. Kliknij Save changes.

Gotowe, udało Ci się zalogować w systemie Admitad.

Teraz musisz skonfigurować wtyczkę integracji.

Jak skonfigurować wtyczkę dla integracji z WordPress

1. Otwórz panel administracyjny swojej strony internetowej i przejdź do sekcji Plugins.

2. W sekcji wtyczki Admitad Tracking kliknij Settings.

3. Skonfiguruj wtyczkę w kartach:

Karta „General settings”

1. W karcie General settings, w polach Campaign code i Postback key zostaną automatycznie wstawione wartości wskazane przez Ciebie podczas logowania w Admitad – nie zmieniaj ich.

2. W polu Currency code wskaż trzyliterowy kod waluty programu spełniający wymagania ISO 4217. Przykładowo: RUB.

101639a2-5ceb-490f-8fa3-d14297e25add.jpg

3. Kliknij Save changes, a następnie przejdź do karty Actions and rates.

Karta „Actions and rates”

1. W tabeli, w karcie Actions and rates widoczne są działania oraz taryfy zgodnie z ustawieniami Twojego programu w Admitad Partner Network.

2. Wskaż typ celowego działania oraz rodzaj użytkownika w odpowiednim polu:

 • w rozwijanej liście (1), w ostatniej kolumnie wybierz opcję Purchase;
 • w kolejnej rozwijanej liście (2) wybierz:
  • New user – jeśli działanie celowe zostało utworzone dla nowych użytkowników;
  • Old user – jeśli działanie celowe zostało utworzone dla dotychczasowych użytkowników;
  • N/A – jeśli działanie celowe zostało utworzone dla wszystkich użytkowników.

3. Następnie w odpowiednim wierszu (3) wybierz kategorie produktów zgodnie z taryfami w Twoim programie.

9e6c09b0-a3d1-4f16-831b-da7ff9962003.jpg

​4. Kliknij Save changes. Gotowe, wtyczka została skonfigurowana i Twoja strona jest teraz zintegrowana z system Admitad.

Nie konfiguruj nic w karcie Automatic verification – dana funkcja wtyczki nie jest jeszcze gotowa. Więcej na temat weryfikacji, jej rodzajów i dostępnych sposobów konfiguracji przeczytasz w tym artykule.

Aby zresetować ustawienia wtyczki, przejdź do karty z ustawieniami, które zamierzasz zresetować, a następnie kliknij Reset.
Po zresetowaniu ustawień zobaczysz stronę logowania. Aby kontynuować pracę z wtyczką, należy ponownie zalogować się w Admitad.

 

Jak testować integrację po skonfigurowaniu

1. Uzyskaj testowy link partnerski na stronie Setting up integration for WordPress (WooCommerce) w sekcji Integration testing.

 • 1.1 W panelu osobistym przejdź do sekcji Integration (menuProgramIntegration).

  1.2 Następnie kliknij Next i na stronie Integration methods wybierz WordPress (WooCommerce). Kliknij Next.

  1.3 Sekcję Integration testing znajdziesz u dołu ekranu.

2. Kliknij link i wykonaj celowe działanie zgodnie z warunkami Twojego programu.

Wskazówki na temat testowania integracji:

 • Jeżeli masz kilka działań lub taryf, złóż kilka zamówień testowych, aby sprawdzić wszystkie działania i taryfy.

 • Dodaj kilka sztuk produktów do jednego z zamówień testowych, aby upewnić się, że ich liczba i wartość zamówienia są przekazywane poprawnie.

 • Jeśli stosujesz formularz szybkiego zamówienia lub zamówienia „za jednym kliknięciem”, złóż zamówienie za jego pośrednictwem, aby zweryfikować poprawność integracji formularza.

Zamówienie testowe powinno pojawić się w statystykach Admitad w ciągu godziny.

Jeśli po upływie tego czasu nadal nie będzie widoczne w statystykach, sprawdź, czy wtyczka została prawidłowo skonfigurowana (instrukcja). Jeżeli problem będzie się powtarzał, poinformuj o tym specjalistę Admitad.

3. Przejdź do swojego panelu osobistego Admitad account → Reports → On actions i upewnij się, że działanie celowe oraz dane na jego temat są poprawnie odzwierciedlone w statystykach:

 • działanie jest zgodne z ustawieniami programu partnerskiego;
 • ID działania w rubryce Order ID odpowiada ID działania w Twoim systemie;
 • wartość zamówienia w Admitad jest taka sama jak wartość zamówienia testowego.

​4. Poinformuj specjalistę Admitad Partner Network o zakończeniu testów – rozpocznie on przygotowania do uruchomienia programu.

Gotowe. Wtyczka integracji została przetestowana.

Jak usunąć wtyczkę dla WordPress ze swojej strony

1. Otwórz panel administracyjny swojej strony internetowej i przejdź do sekcji Plugins.

2. W sekcji wtyczki Admitad Tracking kliknij Deactivate, a następnie Delete.

Zobaczysz powiadomienie: Admitad Tracking deleted successfully.
Gotowe, wtyczka dla integracji z Admitad została usunięta.

Jeśli zamierzasz powrócić do pracy z wtyczką, możesz ją dezaktywować, bez konieczności usuwania. W takim przypadku pozostanie ona na liście zainstalowanych wtyczek.
Aby ponownie zacząć korzystać z wtyczki w sekcji Admitad Tracking kliknij Activate, a następnie zaloguj się w Admitad i skonfiguruj ją.

Czy ten artykuł był pomocny?