Integracja przez skrypt śledzący dla Shopify

 • Zaktualizowano

Jeśli Twoja strona internetowa została utworzona na platformie Shopify, możesz szybko zintegrować ją z systemem Admitad Partner Network za pomocą skryptu śledzącego.

Skrypt śledzący to kod JavaScript, który umożliwia rejestrowanie działań celowych oraz przekazywanie informacji na ich temat Admitad Partner Network. Skrypt śledzący należy dodać do kodu swojej strony internetowej, aby zintegrować ją z systemem Admitad.

Informacje ogólne: specyfikacje i wskazówki

 • Integracja jest możliwa, tylko jeśli w ramach swojego programu:
  • masz już utworzony link śledzący w sekcji General Settings;
  • masz już dodane celowe działanie oraz skonfigurowaną dla niego taryfę w sekcji Actions.

Jeśli nie masz menedżera, musisz samodzielnie utworzyć link śledzący (instrukcja), oraz dodać przynajmniej jedno działanie i jedną taryfę (instrukcja).
Jeżeli masz personalnego menedżera, to on skonfiguruje za Ciebie wszystkie te ustawienia.

 • Integracja jest niezbędna, aby kontynuować pracę. Bez niej nie można uruchomić programu partnerskiego w Admitad.

 • Jeśli podczas procesu integracji napotkasz jakiekolwiek trudności, poproś o pomoc swojego specjalistę ds. technicznych. Pokaż mu niniejsze instrukcje i zadaj stosowne pytania.

Po skonfigurowaniu wszystkie dane o celowych działaniach – m.in. data działania, ID zamówienia i jego wartość – będą wysyłane do Admitad automatycznie.

Jak zainstalować i skonfigurować skrypt śledzący na swojej stronie internetowej

1. Otwórz stronę https://www.shopify.com/ i zaloguj się na swoje konto. Otworzy się panel administracyjny Twojej strony internetowej.

2. Przejdź do sekcji Themes (Online StoreThemes).

unnamed-1.png

3. W segmencie Current theme swojej witryny otwórz listę Actions (1) i wybierz Edit code (2).

unnamed-2.png

​4. Na nowo otwartej stronie w panelu po lewej wybierz plik theme.liquid. Otworzy się dokument z kodem źródłowym.

5. Skopiuj poniższy kod i dodaj go do kodu źródłowego swojej strony internetowej przed znacznikiem zamykającym</head>.

 • <script src="https://www.artfut.com/static/tagtag.min.js?campaign_code={your_campaign_code}" onerror='var self = this;window.ADMITAD=window.ADMITAD||{},ADMITAD.Helpers=ADMITAD.Helpers||{},ADMITAD.Helpers.generateDomains=function(){for(var e=new Date,n=Math.floor(new Date(2020,e.getMonth(),e.getDate()).setUTCHours(0,0,0,0)/1e3),t=parseInt(1e12*(Math.sin(n)+1)).toString(30),i=["de"],o=[],a=0;a<i.length;++a)o.push({domain:t+"."+i[a],name:t});return o},ADMITAD.Helpers.findTodaysDomain=function(e){function n(){var o=new XMLHttpRequest,a=i[t].domain,D="https://"+a+"/";o.open("HEAD",D,!0),o.onload=function(){setTimeout(e,0,i[t])},o.onerror=function(){++t<i.length?setTimeout(n,0):setTimeout(e,0,void 0)},o.send()}var t=0,i=ADMITAD.Helpers.generateDomains();n()},window.ADMITAD=window.ADMITAD||{},ADMITAD.Helpers.findTodaysDomain(function(e){if(window.ADMITAD.dynamic=e,window.ADMITAD.dynamic){var n=function(){return function(){return self.src?self:""}}(),t=n(),i=(/campaign_code=([^&]+)/.exec(t.src)||[])[1]||"";t.parentNode.removeChild(t);var o=document.getElementsByTagName("head")[0],a=document.createElement("script");a.src="https://www."+window.ADMITAD.dynamic.domain+"/static/"+window.ADMITAD.dynamic.name.slice(1)+window.ADMITAD.dynamic.name.slice(0,1)+".min.js?campaign_code="+i,o.appendChild(a)}});'></script>
  

6. Zastąp wartość {your_campaign_code} wartością parametru campaign_code (bez nawiasów klamrowych) i kliknij Save.
Uzyskasz parametr, który będzie wyglądał następująco: campaign_code=a1b2c3d4e5 – wyróżniona część to unikatowy numer Twojego programu partnerskiego. Gdzie znajdę wartość parametru campaign_code

7. Kliknij Exit, aby wrócić do poprzedniej strony, a następnie przejdź do sekcji Settings.

unnamed-3.png

8. W oknie Settings kliknij Checkout.

unnamed-4.png

9. Przewiń stronę w dół i znajdź sekcję Order status page. W polu Additional scripts dodaj następujący kod:

 • <script src="https://www.artfut.com/static/tagtag.min.js?campaign_code={your_campaign_code}" onerror='var self = this;window.ADMITAD=window.ADMITAD||{},ADMITAD.Helpers=ADMITAD.Helpers||{},ADMITAD.Helpers.generateDomains=function(){for(var e=new Date,n=Math.floor(new Date(2020,e.getMonth(),e.getDate()).setUTCHours(0,0,0,0)/1e3),t=parseInt(1e12*(Math.sin(n)+1)).toString(30),i=["de"],o=[],a=0;a<i.length;++a)o.push({domain:t+"."+i[a],name:t});return o},ADMITAD.Helpers.findTodaysDomain=function(e){function n(){var o=new XMLHttpRequest,a=i[t].domain,D="https://"+a+"/";o.open("HEAD",D,!0),o.onload=function(){setTimeout(e,0,i[t])},o.onerror=function(){++t<i.length?setTimeout(n,0):setTimeout(e,0,void 0)},o.send()}var t=0,i=ADMITAD.Helpers.generateDomains();n()},window.ADMITAD=window.ADMITAD||{},ADMITAD.Helpers.findTodaysDomain(function(e){if(window.ADMITAD.dynamic=e,window.ADMITAD.dynamic){var n=function(){return function(){return self.src?self:""}}(),t=n(),i=(/campaign_code=([^&]+)/.exec(t.src)||[])[1]||"";t.parentNode.removeChild(t);var o=document.getElementsByTagName("head")[0],a=document.createElement("script");a.src="https://www."+window.ADMITAD.dynamic.domain+"/static/"+window.ADMITAD.dynamic.name.slice(1)+window.ADMITAD.dynamic.name.slice(0,1)+".min.js?campaign_code="+i,o.appendChild(a)}});'></script>
  <script type="text/javascript">
    ADMITAD = window.ADMITAD || {};
    ADMITAD.Invoice = ADMITAD.Invoice || {};
  ADMITAD.Invoice.category = '{your_action_code}'; // kod działania (zdefiniowany w trakcie integracji) var orderedItem = []; // tymczasowa tablica dla pozycji produktu var coup = ''; var targ = ''; {% for discount_application in discount_applications %} coup = '{{ discount_application.title }}'; targ = '{{ discount_application.target_type }}'; {% endfor %} var disc = ( targ != 'shipping_line' && '{{ discounts_amount | divided_by: 100.00 }}' > 0 ) ? Number({{ discounts_amount | divided_by: 100.00 }}) : '0'; disc = Number(disc + {{ gift_cards_amount | divided_by: 100.00 }}); var total = Number(({{ subtotal_price | divided_by: 100.00 }} - {{ gift_cards_amount | divided_by: 100.00 }}) + disc); //wartość zamówienia bez zniżki // jeśli istnieje zniżka, obliczamy jej wartość procentową i uzyskujemy nazwę kuponu var average_price = (disc > 0) ? Number((total - disc) / total) : '1'; {% for item in checkout.line_items %} var price = '{{ item.price | divided_by: 100.00 }}'; // powtórz dla każdej pozycji produktu w koszyku orderedItem.push({ Product: { productID: '{{ item.product_id }}', category: '{your_tariff_code}', price: (price*average_price).toFixed(3), // zastosuj zniżkę do ceny produktu priceCurrency: '{{ currency }}', // waluta }, orderQuantity: '{{ item.quantity }}', additionalType: "sale" // payment_type }); {% endfor %} ADMITAD.Invoice.referencesOrder = ADMITAD.Invoice.referencesOrder || []; // dodawanie pozycji do zamówienia ADMITAD.Invoice.referencesOrder.push({ orderNumber: '{{ checkout.order_id }}', discountCode: coup, // kod promocyjny orderedItem: orderedItem }); // Ważne! Jeśli dane zamówienia są ładowane przez AJAX, odkomentuj następującą linijkę kodu. // ADMITAD.Tracking.processPositions(); </script>

10. Zamień wartości {your_action_code}, {your_tariff_code} i {your_campaign_code} na wartości parametrów action_code, tariff_code i campaign_code. Gdzie znaleźć wartości tych parametrów
U dołu strony kliknij Save.

Gotowe, skrypt śledzący został zainstalowany i skonfigurowany.

Jak działa deduplikacja w skrypcie śledzącym na platformie Shopify

Deduplikacja to metoda przetwarzania danych, która umożliwia prawidłową identyfikację płatnego źródła ruchu, aby przypisać mu zamówienie oraz wyeliminować zduplikowane działania celowe, jeśli się pojawią.

 • Płatne źródło ruchu to dowolny zasób podmiotu trzeciego, któremu płacisz za przyciągnięcie użytkowników na Twoją stronę internetową zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami: płatność za każde przejście na stronę, wyświetlenie reklamy, wypełnienie wniosku, rejestrację lub zakupy.
  Przykładowo, targetowana i kontekstowa reklama, płatne posty na kanałach liderów opinii itp.

Kod deduplikacji jest już osadzony w skrypcie śledzącym.
W związku z tym dane o działaniach są przekazywane Admitad zgodnie z modelem atrybucji Last Paid Click: jeśli ostatnim płatnym źródłem był wydawca Admitad Partner Network, działanie zostanie przypisane Admitad.

Plik cookie deduplikacji z wartością płatnego źródła jest generowany automatycznie w skrypcie śledzącym, który został umieszczony przez Ciebie na wszystkich podstronach Twojej witryny.

Kiedy użytkownik składa zamówienie na Twojej stronie, skrypt śledzący automatycznie identyfikuje ostatnie źródło na podstawie wartości parametru utm_source.

Wartość utm_source=admitad w ostatnim linku, który kliknął użytkownik, oznacza, że działanie celowe zostanie przypisane Admitad.

Aby deduplikacja mogła działać poprawnie, każde płatne źródło ruchu musi mieć utm_source w linku przekierowującym z własną, unikatową wartością.

Aby skonfigurować niestandardową deduplikację (przykładowo, dodać własne nazwy dla wartości lub zmienić okres ważności plików cookie):

Dodaj kod deduplikacji na wszystkich podstronach swojej witryny po skrypcie śledzącym.

 • <script type="text/javascript">
  // nazwa pliku cookie przechowującego źródło
  // jeśli używana jest inna nazwa, wskaż ją
  var cookie_name = 'deduplication_cookie';
  // okres ważności cookie
  var days_to_store = 90;
  // oczekiwana wartość deduplication_cookie dla Admitad
  var deduplication_cookie_value = 'admitad';
  // nazwa parametru GET dla deduplikacji
  // jeśli używany jest inny parametr, wskaż jego nazwę
  var channel_name = ‘utm_source’;
  // funkcja umożliwiająca uzyskanie źródła z parametru GET
  getSourceParamFromUri = function () {
   var pattern = channel_name + '=([^&]+)';
   var re = new RegExp(pattern);
   return (re.exec(document.location.search) || [])[1] || '';
  };
  // funkcja umożliwiające uzyskanie źródła z pliku cookie o nazwie cookie_name
  getSourceCookie = function () {
   var matches = document.cookie.match(new RegExp(
    '(?:^|; )' + cookie_name.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g, '\\$1') + '=([^;]*)'
   ));
   return matches ? decodeURIComponent(matches[1]) : undefined;
  };
  // funkcja umożliwiająca zapisanie źródła w pliku cookie o nazwie cookie_name
  setSourceCookie = function () {
   var param = getSourceParamFromUri();
   if (!param) { return; }
   var period = days_to_store * 60 * 60 * 24 * 1000; // в секундах
   var expiresDate = new Date((period) + +new Date);
   var cookieString = cookie_name + '=' + param + '; path=/; expires=' + expiresDate.toGMTString();
   document.cookie = cookieString;
   document.cookie = cookieString + '; domain=.' + location.host;
  };
  // zapis pliku cookie
  setSourceCookie();
  </script>

Aby prawidłowo zidentyfikować źródło ruchu na stronie „Dziękujemy za zakupy”, dodaj poniższy kod zaraz po skrypcie śledzącym.

 • Dany kod będzie miał wyższy priorytet niż kod deduplikacji osadzony w skrypcie śledzącym.

  <script>
  if (!getSourceCookie(cookie_name)) {
   ADMITAD.Invoice.broker = 'na';
  } else if (getSourceCookie(cookie_name) != deduplication_cookie_value) {
   ADMITAD.Invoice.broker = getSourceCookie(cookie_name);
  } else {
   ADMITAD.Invoice.broker = 'adm';
  }
  </script> 

 

Jak testować integrację po skonfigurowaniu

1. Uzyskaj testowy link partnerski na stronie Setting up integration for Shopify w sekcji Integration testing.

 • 1.1 W panelu osobistym przejdź do sekcji Integration (menuProgramIntegration).

  1.2 Następnie kliknij Next i na stronie Integration methods wybierz Shopify. Kliknij Next.

  1.3 Sekcję Integration testing znajdziesz u dołu ekranu.

2. Kliknij link i wykonaj celowe działanie zgodnie z warunkami Twojego programu.

Wskazówki na temat testowania integracji:

 • Złóż kilka zamówień testowych, aby sprawdzić wszystkie działania i taryfy.

 • Dodaj kilka sztuk produktów do jednego z zamówień testowych, aby upewnić się, że ich liczba i wartość zamówienia są przekazywane poprawnie.

 • Jeśli stosujesz formularz szybkiego zamówienia lub zamówienia „za jednym kliknięciem”, złóż zamówienie za jego pośrednictwem, aby zweryfikować poprawność integracji formularza.

Zamówienie testowe powinno pojawić się w statystykach Admitad w ciągu godziny.

Jeśli po upływie tego czasu nadal nie będzie widoczne w statystykach, sprawdź, czy wtyczka została prawidłowo skonfigurowana (instrukcja). Jeżeli problem będzie się powtarzał, poinformuj o tym specjalistę Admitad.


3. Przejdź do swojego panelu osobistego Admitad → Reports On actions i upewnij się działanie celowe oraz dane na jego temat są poprawnie odzwierciedlone w statystykach:

 • działanie jest zgodne z ustawieniami programu partnerskiego;
 • ID zamówienia w Admitad odpowiada ID zamówienia w Twoim systemie;
 • wartość zamówienia w Admitad jest taka sama jak wartość zamówienia testowego.

​4. Poinformuj specjalistę Admitad Partner Network o zakończeniu testów – rozpocznie on przygotowania do uruchomienia programu.

Gotowe. Testowanie integracji zostało zakończone.

 

Jak usunąć skrypt śledzący ze swojej strony

1. W panelu administracyjnym swojej strony internetowej otwórz plik theme.liquid i wypełnij kroki 1 - 3 niniejszej instrukcji.

2. Usuń kod Admitad dodany przed znacznikiem zamykającym </head>.
Kliknij Save.

3. Kliknij Exit, aby wrócić do poprzedniej strony.

​4. Na nowo otwartej stronie kliknij Settings. Następnie zobaczysz okno modalne Settings.

5. W oknie Settings kliknij Checkout.

6. Przewiń stronę w dół i znajdź sekcję Order status page.
W polu Additional scripts usuń kod Admitad. U dołu strony kliknij Save.


Gotowe, skrypt śledzący został usunięty.

Często zadawane pytania

Gdzie znajdę wartość parametru campaign_code?

1. W panelu osobistym przejdź do sekcji Integration (menuProgramIntegration).

2. Następnie kliknij Next i na stronie Integration methods przejdź do karty Integration via plugin.

3. W karcie Integration via plugin wybierz Shopify i kliknij Next.

​4. Wartość parametru campaign_code jest widoczna w tabeli, w górnej części ekranu (sekcja Integration setup: unique parameter values for your program).

Wróć do instalacji i konfiguracji skryptu śledzącego

Gdzie znajdę wartość parametru action_code?

1. W panelu osobistym przejdź do sekcji Integration (menuProgramIntegration).

2. Następnie kliknij Next i na stronie Integration methods przejdź do karty Integration via plugin.

3. W karcie Integration via plugin wybierz Shopify i kliknij Next.

​4. W drugiej tabeli na stronie, w kolumnie Action znajdź działanie, którego kodu potrzebujesz.
Wartość parametru action_code jest widoczna w wierszu z tym działaniem w kolumnie Action code (sekcja Integration setup: unique parameter values for your program).

Wróć do instalacji i konfiguracji skryptu śledzącego

 

Gdzie znajdę wartość parametru tariff_code?

1. W panelu osobistym przejdź do sekcji Integration (menuProgramIntegration).

2. Następnie kliknij Next i na stronie Integration methods przejdź do karty Integration via plugin.

3. W karcie Integration via plugin wybierz Shopify i kliknij Next.

​4. W drugiej tabeli na stronie, w kolumnie Rate znajdź taryfę, której kodu potrzebujesz.
Wartość parametru tariff_code jest widoczna w wierszu z tą taryfą w kolumnie Rate code (sekcja Integration setup: unique parameter values for your program).

Wróć do instalacji i konfiguracji skryptu śledzącego

Czy ten artykuł był pomocny?