Mitgo ID: jedno konto w systemie Mitgo

 • Zaktualizowano

Mitgo ID to usługa umożliwiająca zarządzanie Twoim kontem w systemie Mitgo.

Na koncie Mitgo ID przechowywane są:

 • Twoje dane osobowe — imię, nazwisko, data urodzenia, kraj zamieszkania;
 • ustawienia zabezpieczeń;
 • szczegóły dotyczące powiązanych kont w sieciach społecznościowych lub innych usługach;
 • historia sesji, informacje na ich temat oraz inne dane.

Konto Mitgo ID umożliwia uzyskanie dostępu do wszystkich produktów oraz usług Mitgo: Admitad, TakeAds, Earnings Wallet i innych.

Kiedy aktualizujesz informacje lub ustawienia na koncie Mitgo ID, wprowadzone zmiany są automatycznie stosowane do wszystkich kont w produktach i usługach Mitgo, z których korzystasz.

Na koncie Mitgo ID znajdziesz kilka sekcji:

 • Dane osobowe — tutaj możesz:
  • zmienić swoje dane osobowe — instrukcja,
  • powiązać swoje konto w sieci społecznościowej lub innej usłudze z kontem Mitgo ID — instrukcja.
 • Bezpieczeństwo — tutaj możesz:
  • zmienić swój adres e-mail —  instrukcja,
  • dodać lub usunąć swój numer telefonu — instrukcja,
  • zmienić hasło (lub je dodać) — instrukcja,
  • włączyć weryfikację dwuetapową — instrukcja,
  • usunąć swoje konto w konkretnym produkcie/usłudze Mitgo lub całkowicie usunąć swoje konto w Mitgo ID — instrukcja,
  • monitorować aktywne sesje w produktach i usługach Mitgo i zarządzać nimi — instrukcja.
 • Produkty Mitgo — tutaj możesz:
  • sprawdzić listę produktów i usług Mitgo dostępnych w Mitgo ID,
  • przejść na stronę dowolnego produktu i przystąpić do pracy z nim.

Inne instrukcje:

Czy ten artykuł był pomocny?