Kiedy zlecenie wypłaty z Admitad Earnings Wallet zostanie przetworzone

  • Zaktualizowano

Wypłaty ekspresowe

Jeśli zlecisz wypłatę ekspresową, środki dotrą na Twoje konto w ciągu doby.

Wypłaty standardowe

  • Jeśli zlecenie nie wymaga przesłania dokumentów płatniczych, wypłata jest zazwyczaj realizowana w czwartek, następnego tygodnia po zweryfikowaniu zlecenia. Zwykle weryfikacja zajmuje 1 do 3 dni roboczych.

    Przykład: użytkownik utworzył zlecenie wypłaty 17.03 (niedziela). Zlecenie zostało sprawdzone 18.03 (poniedziałek). Pieniądze zostaną wypłacone 28.03 – w czwartek kolejnego tygodnia.  • W przypadku wypłaty na rachunek bankowy osoby prawnej i prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą wypłata jest zwykle dokonywana w ciągu 10 dni roboczych po otrzymaniu przez nas oryginałów dokumentów końcowych (w systemie DMS lub pocztą). Uwaga: maksymalne terminy wypłaty są określone w Twojej umowie z Admitad.

Dni ustawowo wolne od pracy mogą mieć wpływ na czas oczekiwania na wypłatę. Zasadniczo, jeśli dzień wypłaty przypada na święto, środki są wypłacane dopiero kolejnego dnia roboczego.

Jeśli podpisano umowę z Admitad, może ona zawierać terminy wypłat. Warunki określone w umowie mają charakter nadrzędny w stosunku do informacji zawartych w niniejszym artykule. 

Czy ten artykuł był pomocny?