Admitad Teleport

 • Zaktualizowano

Admitad Teleport to narzędzie dla wydawców Admitad, którzy mają swoją stronę internetową, przeglądarkę lub rozszerzenie do przeglądarki.

Dzięki Admitad Teleport użytkownicy po kliknięciu w link partnerski przejdą bezpośrednio na stronę reklamodawcy, bez przekierowania przez stronę sieci afiliacyjnej. Pozwala to na rejestrację większej liczby działań docelowych i przypisywanie ich wydawcom.

Admitad Teleport znajdziesz w górnym menu panelu osobistego, w sekcji Narzędzia.
 

Kto może korzystać z Admitad Teleport?

Na tym etapie możesz użyć Admitad Teleport jeśli:

 • Twoja witryna to serwis cashback, przeglądarka lub rozszerzenie do przeglądarki, sklep dropshippingowy, sklep partnerski, strona z kuponami lub program lojalnościowy, wyszukiwarka albo aplikacja mobilna;
 • prowadzisz użytkowników na wewnętrzną stronę, która przekierowuje do strony internetowej reklamodawcy;
 • masz doświadczenie w pracy z Admitad API lub zatrudniasz programistę.

Jeśli masz witrynę innego rodzaju, ale możesz wprowadzać zmiany w jej kodzie, napisz do zespołu wsparcia Admitad lub skontaktuj się ze swoim opiekunem konta w Admitad, aby zweryfikować możliwości konfiguracji narzędzia.

Admitad Teleport nie obsługuje programów firm trzecich, ani linków wygenerowanych w zakładce Lite rozszerzenia Admitad Extension lub stworzonych za pomocą narzędzia MoneyLink.

Jakie korzyści oferuje narzędzie?

Admitad Teleport eliminuje konieczność przekierowywania na stronę sieci partnerskiej i ryzyko przypadkowego zablokowania ruchu.

Poniższy schemat przedstawia drogę użytkownika na stronę reklamodawcy w modelu standardowym oraz przy pomocy Admitad Teleport. 

Main_PL-01.png


Zwykle po kliknięciu w link partnerski na Twojej witrynie użytkownik przechodzi przez szereg przekierowań: z linku na stronę Admitad i wreszcie na stronę reklamodawcy.

Przekierowanie na stronę Admitad jest dokonywane w tle przez przeglądarkę, dlatego użytkownik go nie zauważa. W tym samym momencie do linku dodawane są znaczniki, które pozwalają śledzić dane o działaniu docelowym.
W niektórych przypadkach te dane mogą nie zostać zarejestrowane, np. jeśli przekierowanie zostanie zablokowane przez przeglądarkę, wtyczkę blokującą reklamy lub program antywirusowe.
W rezultacie część kliknięć i działań celowych nie zostanie rejestrowana, co powoduje spadek współczynnika konwersji.

Dzięki Admitad Teleport użytkownik od razu trafi na stronę reklamodawcy, bez przekierowywania go na stronę sieci partnerskiej, a działania docelowe są w pełni rejestrowane. Dzięki temu wydawca nie utraci dochodów, jeśli użytkownik korzysta np. z programów do blokowania reklam.
 

Admitad Teleport może zwiększyć współczynnik konwersji w zgodzie z wymogami RODO, ePrivacy i innymi normami prawnymi z zakresu ochrony danych osobowych

Zgodnie z przepisami RODO i dyrektywą ePrywatności oraz analogicznymi rozporządzeniami w innych krajach użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych na wszystkich stronach w łańcuchu przekierowań (zarówno na Twojej stronie, jak i na stronie Admitad).
Może go to zirytować i spowodować, że odmówi dostępu do danych.

Admitad Teleport eliminuje konieczność przekierowania na stronę sieci afiliacyjnej, w rezultacie wystarczy więc, że użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych tylko na Twojej stronie.
To pomoże Ci zwiększyć współczynnik konwersji zarówno teraz, jak i w momencie zaprzesstania stosowania third-party cookies.
 

Praca z Teleport API

Treść podrozdziału:

Jak działa Teleport API?

Sposób działania Teleport API został przedstawiony na poniższym schemacie. 

Admitad_Teleport_API_PL_________.png


1. Użytkownik klika w link produktu, który prowadzi go na stronę Twojej witryny umożliwiającą przekierowanie. W tym momencie wysyłasz żądanie do serwera Admitad zgodnie z poniższą instrukcją.

2. Admitad rejestruje kliknięcie i odpowiada tablicą JSON z linkiem do strony produktu w witrynie reklamodawcy. Link będzie zawierał wszystkie parametry niezbędne do monitorowania działań celowych.

3. Wyodrębnij ten link z tablicy i przekieruj do niego użytkownika. Dopiero wtedy nastąpi widoczne dla niego przekierowanie na stronę reklamodawcy.
 

Jak skonfigurować Teleport API?

1. Wybierz, które linki partnerskie Admitad chcesz przekształcić.

Oprócz ad.admitad.com Teleport API obsługuje wszystkie domeny trackingowe Admitad, z wyjątkiem linków skróconych (np. fas.st lub ali.ski).

Przykładowy link: https://ad.admitad.com/g/1e8d114494b7e165239416525dc3e8/

2. Zamień w linku „/g/” na „/tptv2/”.

Na przykładzie powyższego linku: https://ad.admitad.com/tptv2/1e8d114494b7e165239416525dc3e8/

3. Dodaj do linku następujące parametry:

Nazwa parametru Opis parametru
user_agent
(url-encoded)
obowiązkowy

Parametr jest konieczny, aby umożliwić Admitad wykrycie ruchu botów z Twoich witryn (np. crawlerów wyszukiwarek) i pominięcie go w Twoich statystykach.

Cechy szczególne

Podczas wysyłki żądania do Teleport API:

 • Z przeglądarki lub webview – w parametrze user_agent należy dodać standardowy dynamiczny widok. Na przykład: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64); AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); Chrome/94.0.4606.85; YaBrowser/21.11.1.932; Yowser/2.5; Safari/537.36.
 • Z urządzenia mobilnego – w parametrze user_agent należy obowiązkowo dodać unikatowy identyfikator aplikacji oraz dodatkowe parametry takie jak: nazwa systemu operacyjnego, jego wersja* i model urządzenia*.
  *Jeśli aplikacja jest w stanie określić te parametry.

Jak znaleźć unikatowy identyfikator aplikacji?

referer
(url-encoded)
obowiązkowy

Parametr pomoże w diagnostyce problemów z monitorowaniem działań i w rozwiązywaniu sporów z reklamodawcą.

Cechy szczególne

Podczas wysyłki żądania do Teleport API:

 • Z przeglądarki lub webview – należy dodać domenę Twojej strony, na której użytkownik kliknął link partnerski, w formacie https://example.com.
 • Z urządzenia mobilnego – należy dodać domenę Twojej strony w formacie https://example.com.
ip_addr
(url-encoded)
obowiązkowy

Parametr jest konieczny, aby:

 • prawidłowo naliczać Twoje wynagrodzenie z programów, w których wysokość stawki zależy od kraju użytkownika;
 • umożliwić Ci pracę z programami, w których ostateczny URL strony reklamodawcy zależy od kraju użytkownika;
 • ułatwić diagnostykę problemów z monitorowaniem działań i pomóc w rozwiązywaniu sporów z reklamodawcą. 

Ponieważ żądanie do Teleport API będzie wysyłane z Twojego serwera, nasz system nie będzie w stanie samodzielnie zidentyfikować kraju użytkownika. 

Uwaga: należy dodać wyłącznie adresy IP użytkowników Twojej witryny, którzy kliknęli link prowadzący na stronę reklamodawcy. Nie dodawaj jako tego parametru adresu IP swojego serwera.

Co zrobić, jeśli nie możesz dodać parametru ip_addr?

country_code
(dwuliterowy w standardzie ISO 3166-1 alpha-2)
opcjonalny
Dany parametr może być wymagany przez programy, które zezwalają na ruch wyłącznie z jednego lub kilku określonych krajów.
Kraj użytkownika można zidentyfikować za pomocą takich usług jak MaxMind.
subid
(wiersz, maks. długość 50 znaków, nie można zastosować kombinacji „%00”)
nieobowiązkowy
Dodaj ten parametr, jeśli chcesz analizować skuteczność oddzielnego linku lub reklamy. Można dodać do pięciu różnych parametrów SubID. Dowiedz się więcej o SubID

 

 • Jak znaleźć identyfikator:

  Jak znaleźć identyfikator aplikacji na iOS (Bundle ID lub ID pakietu)

  Dla własnych aplikacji

  1. Otwórz iTunes Connect.

  2. Przejdź do zakładki „My Apps” i wybierz aplikację.

  3. Na stronie aplikacji w rozwijanym menu „More” wybierz „About this App”.

  ​4. Identyfikator swojej aplikacji znajdziesz w polu „Bundle ID”.


  Dla dowolnych aplikacji

  1. Znajdź aplikację w App Store i przejdź na jej stronę.

  2. Z linku strony skopiuj identyfikator widoczny między „id” i pierwszym „?”.

  Przykład
  Link: https://itunes.apple.com/en/app/app-name/id123456789?l=en&mt=12
  Identyfikator: 123456789

  3. Dodaj identyfikator po znaku „=” w poniższym linku:

  https://itunes.apple.com/lookup?id=

  W rezultacie uzyskasz link o formacie: https://itunes.apple.com/lookup?id=123456789
  Kliknij go.

  ​4. Po kliknięciu linku Twój komputer automatycznie pobierze plik „1.txt”,
  w którym w wierszu „bundleId” znajdziesz identyfikator.

  Przykład
  „bundleId”: „Example.App.en

  Jak znaleźć identyfikator aplikacji na Androida (package name lub nazwa pakietu aplikacji)

  Dla własnych aplikacji

  1. Otwórz Google Play.

  2. Przejdź do zakładki „Konsola administracyjna” i wybierz aplikację.

  3. Identyfikator będzie widoczny obok logo i nazwy aplikacji.
  Na przykład: com.example.bundle.


  Dla dowolnych aplikacji

  1. Znajdź aplikację w Google Play i przejdź na jej stronę.

  2. Identyfikator aplikacji będzie widoczny w linku po „?id=”.

  Przykład
  Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.bundle
  Identyfikator: com.example.bundle
Przykładowy link ze wszystkimi parametrami:

https://ad.admitad.com/tptv2/1e8d114494b7e165239416525dc3e8/?country_code=PL&ip_addr=0.0.0.0&user_agent=Chrome&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&subid=1&subid1=2&subid2=3&subid3=4&subid4=5 

​4. Zamiast przekierowywania prześlij żądanie GET z Twojego serwera na serwer Admitad.

Teleport API akceptuje tylko żądania z Twojego serwera, żądania z przeglądarki nie przejdą walidacji. Musisz wysłać żądanie za każdym kliknięciem użytkownika – nie można ich zapisywać w pamięci podręcznej.

5. Admitad odpowie tablicą JSON z linkiem do reklamodawcy:

[
„redirect_url”
]

Przykładowy link redirect_url:

https://www.advertiser.com?admitad_uid=b8b3fba19a9d6788408610c627f5045e&utm_source=admitad&utm_medium=affiliate

6. Wyodrębnij link z tablicy i przekieruj do niego użytkownika.
 

Jak przetestować działanie Teleport API?

Aby się upewnić, że śledzenie działań celowych działa prawidłowo, złóż zamówienie testowe. Zakup powinien wyświetlić się w Twoich statystykach.

W przypadku niektórych programów działania pojawiają się w statystykach z opóźnieniem nawet do 24 godzin.

Ograniczenia i ewentualne błędy

 1. Jeśli w żądaniu przekazujesz uszkodzony link, w odpowiedzi przychodzi adres strony zastępczej (ang. dummy page)
 2. Przy próbie wysłania żądania do programu partnerskiego w odpowiedzi przychodzi błąd z komunikatem {"%Parameter name% is required"}
 3. Teleport API tymczasowo nie obsługuje linków partnerskich z niektórych programów
   

1. Jeśli w żądaniu przekazujesz uszkodzony link, w odpowiedzi przychodzi adres strony zastępczej (ang. dummy page).

W sytuacjach, gdy: 

 • Ty lub reklamodawca zdecydujecie się zakończyć współpracę i Twoja witryna zostanie odłączona od programu partnerskiego;
 • program został wstrzymany;
 • link partnerski zawiera błąd; 

skrypt przekieruje użytkownika na adres strony zastępczej (ang. dummy page).

Tego rodzaju błędy możesz monitorować w sekcji Uszkodzone linki. Napraw swoje linki partnerskie lub przekieruj ruch do programów, do których podłączona jest Twoja witryna.
 

2. Przy próbie wysłania żądania do programu partnerskiego w odpowiedzi przychodzi błąd z komunikatem {"%Parameter name% is required"}

Jeśli napotkasz taki błąd, sprawdź, czy żądanie zawiera wszystkie obowiązkowe parametry z tej tablicy. Dodaj brakujące i ponów żądanie.

Jeśli nie możesz dodać ip_addr, zastosuj przekierowanie na standardowy adres (zamień „/tptv2/” z powrotem na „/g/”).

Teleport API będzie pomijać takie linki, a ruch z nich będzie przechodzić przez przekierowanie standardowe.

 

3. Teleport API tymczasowo nie obsługuje linków partnerskich z niektórych programów

W katalogu programów Admitad Store znajdują się programy, które tymczasowo nie działają z Teleport API. Ich lista często się zmienia.

Pracujemy nad dostępnością narzędzia Teleport API dla wszystkich integracji, dlatego program może pojawiać się i znikać z listy tymczasowo nieobsługiwanych. Jak się dowiedzieć, czy program jest tymczasowo nieobsługiwany przez Admitad Teleport?

W przypadku takich programów przy próbie żądania w odpowiedzi będzie przychodzić standardowy link partnerski – „/tptv2/” zostanie automatycznie zamieniony na „/g/”. Przekieruj użytkownika na uzyskany link. Ruch z takich programów będzie przekierowywany w standardowy sposób i wszystkie działania będą monitorowane.

 

Zgoda użytkowników na przekazanie identyfikatorów online

Jeśli użytkownicy Twojej strony podlegają przepisom o ochronie danych osobowych RODO lub dyrektywy ePrywatności, to zgodnie z punktem 9.6 Regulaminu Admitad dla wydawców, by móc korzystać z narzędzia Admitad Teleport, musisz uzyskać ich zgodę na zastosowanie identyfikatorów online.

 

Praca z Admitad Teleport FAQ 

Jak sprawdzić, czy program obsługuje Teleport?

1. Skopiuj link partnerski programu i zamień w nim parametr /g/ na /tptv2/. Jak uzyskać link partnerski?

2. Otwórz link z /tptv2/ w przeglądarce i sprawdź wynik. Jeśli program jest tymczasowo nieobsługiwany, parametr /tptv2/ w linku zostanie automatycznie zmieniony na /g/.

 

Czy Teleport działa z programami firm trzecich (Third-Party Advertisers)?

Niestety nie.

Nie, Admitad Teleport nie może przekształcić takich linków. 

Dlaczego w przypadku niektórych programów nadal widzę przekierowania mimo użycia Teleport?

W wielu programach przekierowywanie może zachodzić nie na stronę reklamodawcy, a na jego wewnętrzną platformę umożliwiającą śledzenie działań celowych, skąd użytkownik zostanie przekierowany jeszcze raz. W przyszłości planujemy skonfigurować śledzenie w taki sposób, aby we wszystkich przypadkach kierować użytkownika od razu na końcowy adres URL reklamodawcy.
 

Czy dodatkowe wywołanie Admitad wpływa na wydajność mojej witryny i prędkość wyświetlania jej stron użytkownikowi?

Dodatkowe wywołanie Admitad zajmuje kilka milisekund, dlatego działanie Teleport praktycznie nie różni się od zwykłej pracy z linkami partnerskimi. Nasz serwer jest gotowy na podobne obciążenia jak w przypadku kliknięć bez zastosowania narzędzia.
 

Co się stanie, jeśli użytkownik ponownie kliknie w link po zapisaniu go w zakładkach lub odnalezieniu w historii przeglądarki?

Jeśli użytkownik ponownie przejdzie na stronę reklamodawcy za pomocą linku Teleport, który zapamiętała jego przeglądarka:

 • drugie kliknięcie nie zostanie zaliczone;
 • celowe działania będą Ci przypisywane przez cały okres ważności Postclick Cookie (znajdziesz go na stronie programu);
 • okres ważności Postclick Cookie będzie liczony od oryginalnego (pierwszego) kliknięcia.
   

Czy nie będzie problemów z antyspamem w programie partnerskim AliExpress?

Nie, nie natrafisz na żadne problemy.
 

Nie. Okres, w ciągu którego użytkownik będzie przypisany do programu po pierwszym kliknięciu w link pozostanie bez zmian.
 

 

Czy ten artykuł był pomocny?