Integracja przez plik XML

 • Zaktualizowano

Integracja to proces, w ramach którego konfigurujesz wysyłanie danych o działaniach celowych na Twojej stronie do systemu Admitad.

Działanie celowe to zakup, rejestracja, wypełnienie formularza lub inne wymagane przez Ciebie działanie, które musi wykonać użytkownik przyciągnięty na Twoją stronę internetową przez wydawcę Admitad.

Informacje ogólne: specyfikacje i wskazówki

 • Integracja jest możliwa, tylko jeśli w ramach swojego programu:
  • masz już utworzony link śledzący w sekcji General Settings.
  • masz już dodane działanie celowe oraz skonfigurowaną dla niego taryfę w sekcji Actions.

Jeżeli nie masz menedżera, musisz utworzyć link śledzący samodzielnie (sprawdź niniejszy przewodnik) i dodać przynajmniej jedno działanie oraz jedną taryfę (zobacz ten przewodnik).
Jeśli masz personalnego menedżera, zrobi to za Ciebie.

 • Integracja jest konieczna, aby móc kontynuować pracę i utworzyć program partnerski z Admitad.

 • Aby usprawnić proces integracji, zalecamy zaangażowanie własnego specjalisty ds. technicznych i przekazanie mu niniejszych instrukcji.

Po skonfigurowaniu wszystkie dane o działaniach celowych – m.in. data działania, ID zamówienia i jego wartość – będą wysyłane do Admitad automatycznie.

Czym jest integracja przez plik XML i jak działa

Integracja przez plik XML to sposób integracji Twojej witryny z systemem Admitad wymagający od Ciebie utworzenia na swoim serwerze pliku XML o określonej strukturze, w którym będą zapisywane informacje o działaniach celowych na Twojej stronie.

Jak to działa. Korzystając z linku bezpośredniego do Twojego pliku XML przechowywanego na Twoim serwerze, serwer Admitad Partner Network będzie, w uprzednio zdefiniowanych, regularnych odstępach czasowych, pobierać z niego dane na temat nowych działań celowych do statystyk Admitad.

Aby upewnić się, że tylko Admitad Partner Network może wyświetlić Twój plik XML, ogranicz do niego dostęp. Przykładowo, możesz udostępnić go tylko określonemu adresowi IP serwera Admitad lub wymagać logowania z użyciem wyznaczonej nazwy użytkownika oraz hasła.

Zalecamy ustawić jak najwyższą częstotliwość przesyłania danych do Twojego pliku XML, aby:

 • dane w statystykach Admitad były regularnie i szybko aktualizowane;
 • wydawcy mogli śledzić swoją skuteczność w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej o innych metodach integracji w sekcji Jak wybrać metodę integracji.

Jak skonfigurować integrację przez plik XML

Aby zintegrować swoją stronę internetową przez plik XML, wykonaj następujące kroki (instrukcje dla każdego z nich znajdziesz poniżej):

Jeśli Twoja witryna jest dostępna zarówno w wersji na komputery, jak i urządzenia mobilne lub zawiera formularz szybkiego zamówienia bądź zamówienia „za jednym kliknięciem”, upewnij się, że informacje o zamówieniach pochodzących z tych źródeł również są przesyłane do Twojego pliku XML.

Jak skonfigurować zapisywanie wartości z parametru GET admitad_uid w plikach cookie

Wartość admitad_uid jest rejestrowana, gdy użytkownik odwiedza Twoją witrynę. Zapisz ją w pliku cookie i przechowuj tam nie dłużej niż przez czas określony w Twojej umowie z Admitad (domyślnie to 90 dni).

Skorzystaj ze skryptu, aby skonfigurować zapisywanie wartości admitad_uid w pliku cookie.

Dodaj skrypt śledzący wartości admitad_uid na wszystkich podstronach swojej witryny. Musisz to zrobić, ponieważ użytkownik może odwiedzić dowolną podstronę Twojej witryny po kliknięciu linku.

Nie należy modyfikować pliku cookie ani jego okresu ważności, jeśli użytkownik trafił na stronę z darmowego źródła (np. wyszukiwanie organiczne). Admitad korzysta z modelu atrybucji Ostatnie płatne kliknięcie, w którym działanie jest przypisywane do ostatniego płatnego źródła ruchu.

Poniżej znajdziesz przykładowe skrypty JavaScript i PHP. Możesz użyć jednego z nich lub wybrać dowolny inny język programowania.

Zwróć uwagę na komentarze w przykładowych skryptach. Komentarze są dodane po //.

 • if (isset($_GET['admitad_uid'])) {
  $days = 90; // Okres ważności cookie (dni)
  setcookie('_aid', $_GET['admitad_uid'], time() + 60 * 60 * 24 * $days, '/');
  }

  function get_admitad_uid() {
  if (!isset($_COOKIE['_aid']) {
  return null;
  }

  return $_COOKIE['_aid'];
  }
 • <script type="text/javascript">
  //Okres ważności cookie (dni)
  var days_to_store = 90;

  //Parametry dla utworzenia pliku cookie zawierającego wartość Admitad UID
  var uid_cookie_name = 'admitad_uid'; // Nazwa pliku cookie przechowującego UID
  var uid_channel_name = 'admitad_uid'; // funkcja do odbierania źródła z parametru GET

  function getParamFromUriAdmitad (get_param_name) {
  var pattern = get_param_name + '=([^&]+)';
  var re = new RegExp(pattern);
  return (re.exec(document.location.search) || [])[1] || '';
  };

  // funkcja do zapisywania źródła w pliku cookie o nazwie cookie_name
  function setAdmitadCookie (param_name, cookie_name) {
  var param = getParamFromUriAdmitad(param_name);
  if (!param) { return; }
  var period = days_to_store * 60 * 60 * 24 * 1000; // w sekundach
  var expiresDate = new Date((period) + +new Date);
  var cookieString = cookie_name + '=' + param + '; path=/; expires=' + expiresDate.toGMTString();
  document.cookie = cookieString;
  document.cookie = cookieString + '; domain=.' + location.host;
  };

  // zapisywanie wartości w pliku cookie
  setAdmitadCookie(uid_channel_name, uid_cookie_name);

  </script>

Jak skonfigurować deduplikację

Deduplikacja to metoda przetwarzania danych, która umożliwia prawidłową identyfikację płatnego źródła ruchu, aby przypisać mu zamówienie oraz wyeliminować zduplikowane działania celowe, jeśli się pojawią.

 • Płatne źródło ruchu to dowolny zasób podmiotu trzeciego, któremu płacisz za przyciągnięcie użytkowników zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami: płatność za każde przejście na stronę, wyświetlenie reklamy, wypełnienie wniosku, rejestrację lub zakupy. Płatne źródła ruchu obejmują reklamy targetowane i kontekstowe, płatne posty w mediach społecznościowych lub na profilach liderów opinii itp.

Konfiguracja deduplikacji jest konieczna, aby zakończyć integrację, nawet jeśli współpracujesz tylko z jednym płatnym źródłem ruchu (Admitad).

Po skonfigurowaniu deduplikacji dane działań celowych są przekazywane Admitad w modelu Ostatnie płatne kliknięcie. Jeśli wydawca Admitad był ostatnim płatnym źródłem ruchu, działanie powinno zostać przypisane Admitad.

Aby skonfigurować deduplikację działań celowych, skorzystaj z jednej z poniższych metod:

Metoda 1

1. Skonfiguruj tworzenie pliku cookie, który będzie przechowywać ostatnie płatne źródło ruchu na wszystkich podstronach swojej witryny. Domyślnie, Admitad przekazuje parametr utm_source=admitad.

2. Skonfiguruj wysyłanie danych zamówień do pliku XML dla przypadków, gdy cookie ze źródłem ruchu zawiera wartość admitad.

Metoda 2

Jeśli przejście nastąpiło ze źródła ruchu o parametrze GET innym niż Admitad, skonfiguruj usuwanie pliku cookie admitad_uid.

Jak przygotować plik XML do integracji

Przygotuj swój plik XML do integracji. W tym celu dodaj do niego wymagane parametry. W razie konieczności możesz dodać do pliku dodatkowe parametry.

Wartości zamówienia klienta powinny zostać zastąpione w parametrach.
Uwaga: Logikę zastępowania parametrów należy skonfigurować we własnym zakresie.
Przykładowe pliki XML

Zestaw wymaganych i dodatkowych parametrów zależy od typu działania celowego, którego oczekujesz od użytkowników.

Typy działań:

 • Sale. Użytkownik kupił produkt lub złożył/opłacił zamówienie.
 • Lead. Użytkownik wypełnił formularz i wysłał swoje dane (np. zgłosił zainteresowanie usługą, zarejestrował konto itp.).

Kliknij typ działania, aby zobaczyć, które parametry są dla niego wymagane.

Aby zobaczyć działania w Twoim programie partnerskim, przejdź na swoje konto.

Parametry dla działania Sale

 • W kolumnie Nazwa parametru główne parametry są wyróżnione pogrubioną czcionką, a ich aliasy, czyli dodatkowe nazwy, kursywą.
  W ustawieniach możesz wybrać alias, zamiast parametru głównego, a Admitad wciąż będzie w stanie go przetworzyć.

  Nazwa parametru Opis Typ Uwaga
  uid, key Identyfikator Admitad Ciąg znaków

  Wygenerowana wartość, przekazywana w admitad_uid, gdy użytkownik odwiedza stronę.

  Jeśli zezwalasz na reklamy kontekstowe, w chwili kliknięcia przez użytkownika reklamy kontekstowej opublikowanej przez wydawcę za pośrednictwem Google Ads wartość parametru GCLID wygenerowana przez Google zostanie zapisana w admitad_uid, zamiast uid.

  Aby mieć pewność, że działania są śledzone poprawnie, Twój serwer musi akceptować i przekazywać wartość parametru GCLID jako całość. Dowiedz się więcej o długości parametru GCLID

  Przykład: CjwKCAjwmJeYBhAwEiw
  AXlg0AfVR-r9TC-9ecMaEOJO7
  rbkmyt6j9QNyDFKqZ9YQTF
  dWxO2lQxvhPBoCO1sQAvD_BwE

  order_id, oid Twój wewnętrzny identyfikator zamówienia Ciąg zawierający od 1 do 100 znaków

  Twój wewnętrzny identyfikator zamówienia.

  Uwaga: Upewnij się, że możesz znaleźć zamówienie wg tego identyfikatora w swoim systemie CRM. Dany identyfikator zostanie użyty podczas weryfikacji.

  action_code, ac, product,product_code Kod działania celowego Liczba całkowita

  Zmienna, która jest kodem działania celowego z ustawień Twojego programu.

  Jak znaleźć kod działania

  tariff_code, tc Kod taryfy Liczba całkowita

  Zmienna, która jest kodem taryfy z ustawień Twojego programu.

  Jak znaleźć kod taryfy

  currency_code Kod waluty Ciąg składający się z 3 znaków

  Zdefiniowane w ISO 4217. Wyłącznie litery.

  Przykład: RUB, EUR, USD.

  position_id Numer pozycji w koszyku Liczba całkowita Zmienna o wartości od 1 do N, gdzie N = position_count.
  position_count Liczba pozycji w koszyku Liczba całkowita Zmienna o wartości N, która zależy od tego, co jest w koszyku użytkownika.
  quantity Ilość produktu Liczba całkowita  
  payment_type Typ działania celowego Ciąg składający się z 4 znaków Stała przyjmująca wartość „sale”.
  product_id Twój wewnętrzny identyfikator produktu Ciąg zawierający od 1 do 100 znaków

  Identyfikator produktu musi odpowiadać identyfikatorowi z feedu produktowego, jeśli korzystasz z tego narzędzia.

  Dowiedz się więcej o feedach produktowych

  price Cena produktu Liczba całkowita lub dziesiętna

  Używaj kropki jako separatora.

  Przykład:

  • Poprawnie: 2.65
  • Niepoprawnie: 2,65
  datetime_action, now Data i godzina działania Ciąg składający się z 19 znaków

  Format: RRRR-MM-DD gg:mm:ss.

  Przykład: 2022-08-25 00:00:00

 • W razie potrzeby możesz dodać dodatkowe parametry.

  Nazwa parametru Opis Typ Uwaga
  promocode Kod spersonalizowanego kodu promocyjnego Ciąg składający się z 255 znaków

  Skorzystaj z tego parametru, jeśli musisz skonfigurować przekazywanie spersonalizowanych kodów promocyjnych.

  Dowiedz się więcej

  tracking Dodatkowe dane zamówienia Ciąg składający się z 255 znaków Skorzystaj z tego parametru, aby przekazać specjalistom Admitad dodatkowe informacje podczas weryfikacji.

 

Parametry dla działania Lead

 • W kolumnie Nazwa parametru główne parametry są wyróżnione pogrubioną czcionką, a ich aliasy, czyli dodatkowe nazwy, kursywą.
  W ustawieniach możesz wybrać alias, zamiast parametru głównego, a Admitad wciąż będzie w stanie go przetworzyć.

  Nazwa parametru Opis Typ Uwaga
  uid, key Identyfikator Admitad Ciąg znaków

  Wygenerowana wartość, przekazywana w admitad_uid, gdy użytkownik odwiedza stronę.

  Jeśli zezwalasz na reklamy kontekstowe, w chwili kliknięcia przez użytkownika reklamy kontekstowej opublikowanej przez wydawcę za pośrednictwem Google Ads wartość parametru GCLID wygenerowana przez Google zostanie zapisana w admitad_uid, zamiast uid.

  Aby mieć pewność, że działania są śledzone poprawnie, Twój serwer musi akceptować i przekazywać wartość parametru GCLID jako całość. Dowiedz się więcej o długości parametru GCLID

  Przykład: CjwKCAjwmJeYBhAwEiwAXlg0AfVR
  -r9TC-9ecMaEOJO7rbkmyt6
  j9QNyDFKqZ9YQTFdWxO2l
  QxvhPBoCO1sQAvD_BwE

  order_id, oid Twój wewnętrzny identyfikator zamówienia Ciąg zawierający od 1 do 100 znaków

  Twój wewnętrzny identyfikator zamówienia.

  Uwaga: Upewnij się, że możesz znaleźć zamówienie wg tego identyfikatora w swoim systemie CRM. Dany identyfikator zostanie użyty podczas weryfikacji.

  Jeśli musisz skonfigurować kilka działań celowych dla swojego programu partnerskiego, ale identyfikator użytkownika pozostanie taki sam, dodaj prefiks do identyfikatora zamówienia. Dowiedz się więcej

  action_code, ac, product, product_code Kod działania celowego Liczba całkowita

  Zmienna, która jest kodem działania celowego z ustawień Twojego programu.

  Jak znaleźć kod działania

  tariff_code, tc Kod taryfy Liczba całkowita

  Zmienna, która jest kodem taryfy z ustawień Twojego programu.

  Jak znaleźć kod taryfy

  datetime_action, now Data i godzina działania Ciąg składający się z 19 znaków

  Format: RRRR-MM-DD gg:mm:ss.

  Przykład: 2022-08-25 00:00:00

 • W razie potrzeby możesz dodać dodatkowe parametry.

  Nazwa parametru Opis Typ Uwaga
  currency_code Kod waluty Ciąg składający się z 3 znaków

  Zdefiniowane w ISO 4217. Wyłącznie litery.

  Przykład: RUB, EUR, USD.

  position_id Numer pozycji w koszyku Liczba całkowita Zmienna o wartości od 1 do N, gdzie N = position_count.
  position_count Liczba pozycji w koszyku Liczba całkowita Zmienna o wartości N, która zależy od tego, co jest w koszyku użytkownika.
  quantity Ilość produktu Liczba całkowita  
  payment_type Typ działania celowego Ciąg składający się z 4 znaków Stała przyjmująca wartość „lead”.
  product_id Twój wewnętrzny identyfikator produktu Ciąg zawierający od 1 do 100 znaków

  Identyfikator produktu musi odpowiadać identyfikatorowi z feedu produktowego, jeśli korzystasz z tego narzędzia.

  Dowiedz się więcej o feedach produktowych

  price Cena produktu Liczba całkowita lub dziesiętna

  Używaj kropki jako separatora.

  Przykład:

  • Poprawnie: 2.65
  • Niepoprawnie: 2,65
  promocode Kod spersonalizowanego kodu promocyjnego Ciąg składający się z 255 znaków

  Skorzystaj z tego parametru, jeśli musisz skonfigurować przekazywanie spersonalizowanych kodów promocyjnych.

  Dowiedz się więcej

  tracking Dodatkowe dane zamówienia Ciąg składający się z 255 znaków Skorzystaj z tego parametru, aby przekazać specjalistom Admitad dodatkowe informacje podczas weryfikacji.

Przykładowe pliki XML

Poniższa sekcja prezentuje przykładowe pliki XML dla różnych rodzajów działań celowych.

Kliknij przykład, aby dowiedzieć się więcej na jego temat.

 • Poniżej znajduje się przykładowy koszyk z trzema produktami.

  Pozycja Nazwa produktu Cena Ilość Koszt
  1 Piła łańcuchowa 2000 3 6000
  2 Lampa biurkowa 1790 2 3580
  3 Zestaw do spawania 4050 1 4050
        Łącznie 13 630

  Przypisz unikatowy tag <payment> każdej pozycji.
  W poniższym przykładzie wartości następujących parametrów zmieniają się w tagach:

  • ilość (quantity)
  • cena (price)
  • numer pozycji w koszyku (position_id)
  • kod działania celowego (action_code);
  • kod taryfy (tariff_code)
  • wewnętrzny identyfikator produktu (product_id)
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <payment_list version="2">
    <payment>
      <uid>admitad_uid</uid>
      <order_id>15</order_id>
      <product_id>125</product_id>
      <tracking>Handheld tools - Chainsaw</tracking>
      <quantity>3</quantity>
      <currency_code>RUB</currency_code>
      <price>2,000</price>
      <position_id>1</position_id>
      <payment_type>sale</payment_type>
      <action_code>1</action_code>
      <tariff_code>1</tariff_code>
      <position_count>3</position_count>
      <datetime_action>2019-12-31 00:00:00</datetime_action>
    </payment>
    <payment>
      <uid>admitad_uid</uid>
      <order_id>15</order_id>
      <product_id>57</product_id>
      <tracking>Desk lamp</tracking>
      <quantity>2</quantity>
      <currency_code>RUB</currency_code>
      <price>1,790</price>
      <position_id>2</position_id>
      <payment_type>sale</payment_type>
      <action_code>2</action_code>
      <tariff_code>2</tariff_code>
      <position_count>3</position_count>
      <datetime_action>2019-12-31 00:00:00</datetime_action>
    </payment>
    <payment>
      <uid>admitad_uid</uid>
      <order_id>15</order_id>
      <product_id>71</product_id>
      <tracking>Welding set</tracking>
      <quantity>1</quantity>
      <currency_code>RUB</currency_code>
      <price>4,050</price>
      <position_id>3</position_id>
      <payment_type>sale</payment_type>
      <action_code>2</action_code>
      <tariff_code>1</tariff_code>
      <position_count>3</position_count>
      <datetime_action>2019-12-31 00:00:00</datetime_action>
    </payment>
  </payment_list>
    
 • Poniżej znajduje się przykład działania celowego dla sektora bankowego (typ działania Lead).

  Pozycja Nazwa produktu Cena Ilość Koszt
  1 Rejestracja - - -
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <payment_list version="2">
    <payment>
      <uid>admitad_uid</uid>
      <order_id>15</order_id>
      <payment_type>lead</payment_type>
      <action_code>1</action_code>
      <tariff_code>1</tariff_code>
      <datetime_action>2019-12-31 00:00:00</datetime_action>
    </payment>
  </payment_list>
    

Jak skonfigurować wysyłanie danych dla spersonalizowanych kodów promocyjnych

Spersonalizowane kody promocyjne to kody, które zawierają unikatowe słowo umożliwiające śledzenie działań celowych. Takie kody promocyjne są oferowane tylko określonym wydawcom. Dowiedz się więcej o spersonalizowanych kodach promocyjnych

Jeśli zamierzasz korzystać ze spersonalizowanych kodów promocyjnych:

1. Upewnij się, że pole Kod promocyjny jest dostępne w formularzu zamówienia na Twojej stronie internetowej.

2. Zapisz unikatowy kod promocyjny z formularza zamówienia w parametrze promocode.

3. Upewnij się, że wszystkie zamówienia z unikatowym kodem promocyjnym są wysyłane do Admitad. Przetestuj zapytanie, aby mieć 100% pewność.

Musisz przekazać dane zamówienia do Admitad, jeśli zapytanie zawiera:

 • Zarówno admitad_uid, jak i spersonalizowany kod promocyjny
 • Tylko spersonalizowany kod promocyjny
 • Tylko admitad_uid

Dane o zamówieniu ze spersonalizowanym kodem promocyjnym nie powinny być wysyłane do innych kanałów.

Jak testować integrację przez plik XML po skonfigurowaniu

1. Po utworzeniu pliku XML o opisanej powyżej strukturze i skonfigurowaniu wysyłania danych działań celowych uzyskaj link testowy w sekcji Integration.

 • 1.1 W panelu osobistym przejdź do sekcji Integration (Program → Integration).

  1.2 Następnie kliknij Next i na stronie Integration methods przejdź do karty Custom integration.

  1.3 W karcie Custom integration wybierz XML i kliknij Next.

  1.4 Przewiń stronę w dół do Integration testing i skopiuj link testowy widoczny w stosownym polu.

2. Złóż kilka zamówień testowych, aby upewnić się, że:

 • Wartość admitad_uid jest przetwarzana na wszystkich podstronach witryny i zapisywana w pliku cookie.

 • Okres ważności pliku cookie zawierającego wartość admitad_uid jest zgodny z wartością określoną w umowie. W przypadku braku umowy musi to być 90 dni.

 • Plik cookie nie jest usuwany, jeśli użytkownik trafi na stronę przez wyszukiwanie organiczne.
  Aby to sprawdzić, wykonaj następujące kroki podczas składania zamówienia testowego:

  • 1. Kliknij testowy link partnerski.
  • 2. Kliknij link organiczny.
  • 3. Złóż zamówienie i sprawdź, czy pojawi się w systemie.

 • Zapisywanie danych w pliku XML powinno działać dla wszystkich działań celowych i taryf w Twoim programie.
  Sprawdź to, składając kilka zamówień, aby upewnić się, że śledzenie jest płynne we wszystkich przypadkach.

 • Dla każdej pozycji w koszyku generowany jest unikatowy tag <payment>.

 • Numer zamówienia i kwota są przekazywane poprawnie. Jeśli chodzi o koszt poszczególnych pozycji, musisz przekazać kwotę, którą użytkownik faktycznie zapłacił po zastosowaniu kodu promocyjnego, pomniejszoną o koszt wysyłki.

2. Sprawdź inne ustawienia, jeśli z nich korzystasz.

 • Jeśli korzystasz ze spersonalizowanych kodów promocyjnych, złóż zamówienie testowe w następujący sposób:

  • 1. Przejdź do swojej witryny przez link bezpośredni, bez żadnych parametrów.
  • 2. Użyj spersonalizowanego kodu promocyjnego podczas składania zamówienia i upewnij się, że zostało zaliczone przez Admitad.

 • Jeśli korzystasz z innych płatnych źródeł ruchu, złóż zamówienie testowe w następujący sposób:

  • 1. Kliknij link partnerski z innego źródła.
  • 2. Kliknij link partnerski Admitad.
  • 3. Złóż zamówienie i upewnij się, że zostało zaliczone przez Admitad.

 • Jeśli Twoja strona internetowa ma:

  • wersję mobilną
  • formularz szybkiego zamówienia
  • formularz zamówienia „za jednym kliknięciem”,

  upewnij się, że śledzenie zostało skonfigurowane dla wszystkich platform i metod zakupu.

​4. Po złożeniu zamówień testowych poinformuj specjalistów Admitad, jak mogą uzyskać dostęp do Twojego pliku XML zawierającego informacje na temat tych zamówień. Specjaliści pobiorą i przetworzą dane w ciągu 3 do 4 dni roboczych.

5. Jeśli śledzenie działa prawidłowo, działania pojawią się w statystykach Admitad w ciągu godziny.

Aby to sprawdzić, przejdź na swoje konto Admitad → Reports → On actions i sprawdź, czy raport prawidłowo wyświetla działanie celowe oraz jego dane:

 • Nazwa działania celowego w kolumnie Rate raportu odpowiada nazwie danego działania celowego w sekcji Actions.

 • Identyfikator działania w kolumnie Order ID odpowiada identyfikatorowi działania w Twoim systemie.

 • Kwota zamówienia w Admitad odpowiada kwocie zamówienia testowego.


Poinformuj specjalistę Admitad, że test zakończył się sukcesem. Program zostanie teraz przygotowany do uruchomienia.

6. Jeśli działanie nie pojawiło się w statystykach w ciągu godziny, upewnij się, że:

 • wysłano specjaliście Admitad prawidłowy link do pliku

 • poprawnie skonfigurowano wszystkie wymagane parametry

 • użyto prawidłowej wielkości liter w tagach

Aby zidentyfikować błąd, przejdź do sekcji Request log (Program → Integration → Integration test). Tekst błędu zobaczysz w Result.

Popraw go i przeprowadź powtórny test. Dowiedz się więcej na temat sekcji „Request log”

Często zadawane pytania

Gdzie znajdę wartość parametru action_code?

1. W panelu osobistym przejdź do sekcji Integration (Program → Integration).

2. Następnie kliknij Next i na stronie Integration methods przejdź do karty Custom integration.

3. W karcie Custom integration wybierz XML i kliknij Next.

​4. W tabeli na stronie, w kolumnie Action znajdź działanie, którego kodu potrzebujesz.
Wartość parametru action_code jest widoczna w wierszu z tym działaniem w kolumnie Action code (sekcja Integration setup: unique parameter values for your program).

Gdzie znajdę wartość parametru tariff_code?

1. W panelu osobistym przejdź do sekcji Integration (Program → Integration).

2. Następnie kliknij Next i na stronie Integration methods przejdź do karty Custom integration.

3. W karcie Custom integration wybierz XML i kliknij Next.

​4. W drugiej tabeli na stronie, w kolumnie Rate znajdź taryfę, której kodu potrzebujesz.

Wartość parametru tariff_code jest widoczna w wierszy z tą taryfą w kolumnie Rate code (sekcja Integration setup: unique parameter values for your program).

Jak zapisać parametr order_id dla kilku działań, jeśli numer zamówienia to ID użytkownika?

Niektóre programy partnerskie, np. programy z kategorii gier online, często stosują w statystykach identyfikator użytkownika zamiast numeru zamówienia.

W związku z tym, jeśli chcesz dodać kilka działań dla tego rodzaju programów, to pamiętaj, aby dodać prefiks do identyfikatora zamówienia (order_id). Przy czym należy stosować prefiksy, których nazwy będą jasno wskazywały, jakie działanie celowe masz na myśli.

 • Działanie celowe Parametr i jego wartość Prefiks
  Rejestracja order_id=reg_123123 reg_
  Osiągnięcie poziomu 5 order_id=lvl5_123123 lvl5_

Wróć do wymaganych parametrów

Czy ten artykuł był pomocny?