Integracja przez skrypt śledzący

 • Zaktualizowano

Integracja to proces, w ramach którego konfigurujesz wysyłanie danych o działaniach celowych na Twojej stronie do systemu Admitad.

Działanie celowe to zakup, rejestracja, wypełnienie formularza lub inne wymagane przez Ciebie działanie, które musi wykonać użytkownik przyciągnięty na Twoją stronę internetową przez wydawcę Admitad.

Informacje ogólne: specyfikacje i wskazówki

 • Integracja jest możliwa, tylko jeśli w ramach swojego programu:
  • masz już utworzony link śledzący w sekcji General Settings;
  • masz już dodane celowe działanie oraz skonfigurowaną dla niego taryfę w sekcji Actions.

Jeśli nie masz menedżera, musisz samodzielnie utworzyć link śledzący (instrukcja), oraz dodać przynajmniej jedno działanie i jedną taryfę (instrukcja).
Jeżeli masz personalnego menedżera, to on skonfiguruje za Ciebie wszystkie te ustawienia.

 • Integracja jest niezbędna, aby kontynuować pracę. Bez niej nie można uruchomić programu partnerskiego w Admitad.

 • Aby usprawnić proces integracji, zalecamy zaangażowanie własnego specjalisty ds. technicznych i przekazanie mu niniejszych instrukcji.

Po skonfigurowaniu wszystkie dane o celowych działaniach – m.in. data działania, ID zamówienia i jego wartość – będą wysyłane do Admitad automatycznie.

Czym jest skrypt śledzący i jak działa

Skrypt śledzący to kod JavaScript, który umożliwia rejestrowanie działań celowych wykonanych przez użytkowników na Twojej stronie internetowej oraz przesyłanie informacji na ich temat na serwer Admitad.

Skrypt śledzący należy dodać do kodu swojej strony internetowej, aby zintegrować ją z systemem Admitad.

Jak to działa: skrypt śledzący uruchamia się, gdy użytkownik wykona działania celowe na Twojej stronie. W tym samym momencie na serwer Admitad wysyłane jest żądanie GET z informacją o działaniu celowym (numer zamówienia, wartość zamówienia, waluta transakcji oraz inne dane).

Otrzymane informacje zostaną zapisane i będą odzwierciedlone w sekcji Statystyki na koncie Admitad.

Jak przeprowadzić integrację przez skrypt śledzący

Jeśli Twoja strona internetowa została utworzona na platformie Shopify, zalecamy przeprowadzenie integracji przez skrypt śledzący zgodnie z tą instrukcją.

Aby przeprowadzić integrację przez skrypt śledzący, wykonaj następujące kroki (instrukcje dla każdego z nich znajdziesz poniżej):

Możesz również dodatkowo skonfigurować tracking między urządzeniami, który umożliwia monitorowanie działań celowych dokonanych przez użytkowników z różnych urządzeń (instrukcja).

Integracja z Admitad powinna zostać przeprowadzona również dla mobilnej wersji strony internetowej oraz aplikacji. Więcej na ten temat dowiesz się w niniejszym artykule

 

Jak dodać skrypt śledzący do swojej strony internetowej

1. Na stronie Setting up integration through a tracking code skopiuj z tabeli wartość parametru campaign_code i zapisz ją. Należy ją dodać do skrypu śledzącego.

 • 1.1 W panelu osobistym przejdź do sekcji Integration (menuProgramIntegration).

  1.2 Następnie kliknij Next i na stronie Integration methods przejdź do karty Custom integration.

  1.3 W karcie Custom integration wybierz Tracking code i kliknij Next.

  1.4 Wartość parametru campaign_code jest widoczna w tabeli, w górnej części ekranu (sekcja Integration setup: unique parameter values for your program).

2. Skopiuj poniższy kod.

 • <script src="https://www.artfut.com/static/tagtag.min.js?campaign_code={your_campaign_code}" async onerror='var self = this;window.ADMITAD=window.ADMITAD||{},ADMITAD.Helpers=ADMITAD.Helpers||{},ADMITAD.Helpers.generateDomains=function(){for(var e=new Date,n=Math.floor(new Date(2020,e.getMonth(),e.getDate()).setUTCHours(0,0,0,0)/1e3),t=parseInt(1e12*(Math.sin(n)+1)).toString(30),i=["de"],o=[],a=0;a<i.length;++a)o.push({domain:t+"."+i[a],name:t});return o},ADMITAD.Helpers.findTodaysDomain=function(e){function n(){var o=new XMLHttpRequest,a=i[t].domain,D="https://"+a+"/";o.open("HEAD",D,!0),o.onload=function(){setTimeout(e,0,i[t])},o.onerror=function(){++t<i.length?setTimeout(n,0):setTimeout(e,0,void 0)},o.send()}var t=0,i=ADMITAD.Helpers.generateDomains();n()},window.ADMITAD=window.ADMITAD||{},ADMITAD.Helpers.findTodaysDomain(function(e){if(window.ADMITAD.dynamic=e,window.ADMITAD.dynamic){var n=function(){return function(){return self.src?self:""}}(),t=n(),i=(/campaign_code=([^&]+)/.exec(t.src)||[])[1]||"";t.parentNode.removeChild(t);var o=document.getElementsByTagName("head")[0],a=document.createElement("script");a.src="https://www."+window.ADMITAD.dynamic.domain+"/static/"+window.ADMITAD.dynamic.name.slice(1)+window.ADMITAD.dynamic.name.slice(0,1)+".min.js?campaign_code="+i,o.appendChild(a)}});'></script>

3. Zamień w kodzie wartość {your_campaign_code} na wartość parametru campaign_code, którą zapisano w kroku 1. Uzyskasz parametr, który będzie wyglądał następująco: campaign_code=a1b2c3d4e5, – wyróżniona część to unikatowy numer Twojego programu partnerskiego.

4. Dodaj zmieniony kod do wszystkich podstron swojej witryny.

Rekomendacje:

 • Dodaj kod w znaczniku <head> nad wszystkimi pozostałymi skryptami. W przeciwnym razie użytkownik może opuścić stronę, zanim dodany skrypt Admitad zadziała. W związku z tym działanie nie trafi do statystyk Admitad.

 • Nie zaleca się instalowania skryptu w kontenerze Google Tag Manager (GTM). Popularne blokery reklam blokują GTM, przez co działanie celowe może nie zostać zarejestrowane w statystykach Admitad. 

Gotowe, skrypt śledzący został dodany.

W przyszłości, gdy będziesz wprowadzać zmiany w kodzie podstron swojej witryny, pamiętaj, aby sprawdzić, czy skrypt śledzący nadal tam jest i wciąż działa.

 

Jak działa deduplikacja w skrypcie śledzącym

Deduplikacja to metoda przetwarzania danych, która umożliwia prawidłową identyfikację płatnego źródła ruchu, aby przypisać mu zamówienie oraz wyeliminować zduplikowane działania celowe, jeśli się pojawią.

 • Płatne źródło ruchu to dowolny zasób podmiotu trzeciego, któremu płacisz za przyciągnięcie użytkowników na Twoją stronę internetową zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami: płatność za każde przejście na stronę, wyświetlenie reklamy, wypełnienie wniosku, rejestrację lub zakupy. Przykładowo, targetowana i kontekstowa reklama, płatne posty na kanałach liderów opinii itp.

Kod deduplikacji jest już osadzony w skrypcie śledzącym.
W związku z tym dane o działaniach są przekazywane Admitad zgodnie z modelem atrybucji Last Paid Click: jeśli ostatnim płatnym źródłem był wydawca Admitad Partner Network, działanie zostanie przypisane Admitad.

Plik cookie deduplikacji z wartością płatnego źródła jest generowany automatycznie w skrypcie śledzącym, który został umieszczony przez Ciebie na wszystkich podstronach Twojej witryny.

Kiedy użytkownik składa zamówienie na Twojej stronie, skrypt śledzący automatycznie identyfikuje ostatnie źródło na podstawie wartości parametru utm_source.

Wartość utm_source=admitad w ostatnim linku, który kliknął użytkownik, oznacza, że działanie celowe zostanie przypisane Admitad.

Aby deduplikacja mogła działać poprawnie, każde płatne źródło ruchu musi mieć utm_source w linku przekierowującym z własną, unikatową wartością.

Aby skonfigurować niestandardową deduplikację (przykładowo, dodać własne nazwy dla wartości lub zmienić okres ważności plików cookie):

Wstaw kod deduplikacji na wszystkich podstronach swojej witryny po skrypcie śledzącym.

 • <script type="text/javascript">
  // nazwa pliku cookie przechowującego źródło
  // jeśli używana jest inna nazwa, wskaż ją
  var cookie_name = 'deduplication_cookie';
  // okres ważności cookie
  var days_to_store = 90;
  // oczekiwana wartość deduplication_cookie dla Admitad
  var deduplication_cookie_value = 'admitad';
  // nazwa parametru GET dla deduplikacji
  // jeśli używany jest inny parametr, wskaż jego nazwę
  var channel_name = ‘utm_source’;
  // funkcja umożliwiająca uzyskanie źródła z parametru GET
  getSourceParamFromUri = function () {
   var pattern = channel_name + '=([^&]+)';
   var re = new RegExp(pattern);
   return (re.exec(document.location.search) || [])[1] || '';
  };
  // funkcja umożliwiająca uzyskanie źródła z pliku cookie o nazwie cookie_name
  getSourceCookie = function () {
   var matches = document.cookie.match(new RegExp(
    '(?:^|; )' + cookie_name.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g, '\\$1') + '=([^;]*)'
   ));
   return matches ? decodeURIComponent(matches[1]) : undefined;
  };
  // funkcja umożliwiająca zapisanie źródła w pliku cookie o nazwie cookie_name
  setSourceCookie = function () {
   var param = getSourceParamFromUri();
   if (!param) { return; }
   var period = days_to_store * 60 * 60 * 24 * 1000; // в секундах
   var expiresDate = new Date((period) + +new Date);
   var cookieString = cookie_name + '=' + param + '; path=/; expires=' + expiresDate.toGMTString();
   document.cookie = cookieString;
   document.cookie = cookieString + '; domain=.' + location.host;
  };
  // zapis pliku cookie
  setSourceCookie();
  </script>

Aby prawidłowo zidentyfikować źródło ruchu na stronie Thank you, wstaw poniższy kod zaraz po skrypcie śledzącym.

 • Dany kod będzie miał wyższy priorytet niż kod deduplikacji osadzony w skrypcie śledzącym.

  <script>
  if (!getSourceCookie(cookie_name)) {
   ADMITAD.Invoice.broker = 'na';
  } else if (getSourceCookie(cookie_name) != deduplication_cookie_value) {
   ADMITAD.Invoice.broker = getSourceCookie(cookie_name);
  } else {
   ADMITAD.Invoice.broker = 'adm';
  }
  </script> 

 

Jak skonfigurować wysyłanie danych o działaniach celowych

Aby skonfigurować wysyłanie danych, upewnij się, że masz w swoim programie utworzone działania celowe o statusie Active. Możesz sprawdzić listę działań lub dodać nowe i skonfigurować dla nich taryfy w sekcji Actions (menuProgramActions) – instrukcja na temat dodawania działań.

Po dodaniu skryptu śledzącego do wszystkich podstron swojej witryny skonfiguruj wysyłanie danych o działaniach celowych do serwera Admitad.

1. Dodaj jeden z poniższych skryptów na odpowiednich podstronach swojej witryny.

Wybór będzie zależeć od typu działania celowego wymaganego przez Twój program.

Jeśli Twój program ma oba typy działań, dodaj skrypt dla każdego typu działania do odpowiedniej podstrony swojej witryny.

Typ działania Sale Lead 
Co oznacza Użytkownik kupił produkt lub złożył / opłacił zamówienie Użytkownik wypełnij formularz i wysłał swoje dane: zgłosił zainteresowanie usługą, zarejestrował konto itp.
Gdzie umieścić kod Strona Thank you Strona wypełnionego wniosku, zakończonej rejestracji lub innego formularza.
Cechy szczególne Jeśli zamierzasz wysyłać dane działania przez AJAX lub za pomocą formularza zamówienia „za jednym kliknięciem”, odkomentuj ostatnią linijkę kodu: ADMITAD.Tracking.processPositions()
 • Jeśli Twój program działa na bazie stałej stawki, zamiast procentowej, to w parametrze price należy pozostawić pustą wartość.

 • Jeśli w Twoim programie partnerskim numer zamówienia (parametr orderNumber) stanowi wartość stałą dla określonego użytkownika (np. jest to ID użytkownika w Twoim systemie), to należy stosować prefiksy dla różnych działań celowych. Szczegóły

Zwróć uwagę na komentarze w przykładowych skryptach. Komentarze są dodane po //.

 • <script type="text/javascript">
  ADMITAD = window.ADMITAD || {};
  ADMITAD.Invoice = ADMITAD.Invoice || {};
  ADMITAD.Invoice.category = '1'; // kod celowego działania – skopiuj ze strony "Setting up integration through a tracking code" (menu → Program → Integration → Next → karta Custom integration → Tracking code> → Next) 

  var orderedItem = []; // tymczasowa tablica dla pozycji produktu // należy powtórzyć dla każdej pozycji produktu w koszyku orderedItem.push({ Product: { productID: '{{product_id}}', // wewnętrzny kod produktu (maks. 100 znaków, odpowiada ID z feedu towarowego) category: '1', // kod taryfy za działanie celowe – skopiuj z tabeli na stronie "Setting up integration through a tracking code" page (Program → Integration → Next → Custom integration → Tracking code → Next) price: '{{price}}', // cena produktu (jeśli jest dostępna dla niego zniżka, to cena z zastosowaniem zniżki) priceCurrency: '{{currency_code}}', // kod waluty zgodny z ISO-4217 alpha-3 }, orderQuantity: '{{quantity}}', // liczba produktów additionalType: 'sale' // zawsze sale }); ADMITAD.Invoice.referencesOrder = ADMITAD.Invoice.referencesOrder || []; // dodanie pozycji do zamówienia ADMITAD.Invoice.referencesOrder.push({ orderNumber: '{{order number}}', // numer zamówienia z CMS (maks. 100 znaków) discountCode: '{{promocode}}', // kod promocyjny; parametr jest obowiązkowy, jeśli oferujesz wydawcom spersonalizowane kody promocyjne orderedItem: orderedItem }); // Uwaga! Jeśli dane zamówienia Admitad są wysyłane przez AJAX lub formularz zamówienia „za jednym kliknięciem”, odkomentuj następującą linijkę kodu: // ADMITAD.Tracking.processPositions(); </script>
 • <script type="text/javascript">
  ADMITAD = window.ADMITAD || {};
  ADMITAD.Invoice = ADMITAD.Invoice || {};
  ADMITAD.Invoice.category = '1'; kod celowego działania – skopiuj ze strony "Setting up integration through a tracking code" (menu → Program → Integration → Next → karta Custom integration → Tracking code> → Next)
  
  var orderedItem = []; // tymczasowa tablica dla pozycji produktu
    
  // należy powtórzyć dla każdej pozycji produktu w koszyku
  orderedItem.push({
   Product: {
    category: '1', // kod taryfy za działanie celowe – skopiuj z tabeli na stronie "Setting up integration through a tracking code" page (Program → Integration → Next → Custom integration → Tracking code → Next)
    price: '{{price}}', // cena produktu (jeśli jest dostępna dla niego zniżka, to cena z zastosowaniem zniżki) priceCurrency: '{{currency_code}}', // kod waluty zgodny z ISO-4217 alpha-3
    priceCurrency: '{{currency_code}}', // kod waluty zgodny z ISO-4217 alpha-3
   },
   orderQuantity: '{{quantity}}', // liczba produktów
   additionalType: 'sale' // zawsze sale
  });
  
  ADMITAD.Invoice.referencesOrder = ADMITAD.Invoice.referencesOrder || [];
  // adding more items
  ADMITAD.Invoice.referencesOrder.push({
   orderNumber: '{{order number}}', // numer zamówienia z CMS (maks. 100 znaków)
   discountCode: '{{promocode}}', // kod promocyjny; parametr jest obowiązkowy, jeśli oferujesz wydawcom spersonalizowane kody promocyjne
   orderedItem: orderedItem
  });
  
  // Uwaga! Jeśli dane zamówienia Admitad są wysyłane przez AJAX lub formularz zamówienia „za jednym kliknięciem”, odkomentuj następującą linijkę kodu:
  // ADMITAD.Tracking.processPositions();
  
  </script>  

2. Każde działanie celowe wykonane na Twojej stronie powinno uzyskać kod działania (ADMITAD.Invoice.category)i kod taryfy (category).

Poniżej znajdziesz przykłady kodu z danymi o działaniu celowym dla różnych kombinacji ustawień działań oraz taryf. Kliknij przykład, aby go rozwinąć.

 • W danym przykładzie, w programie dodane jest jedno działanie celowe typu Sale (zakupy użytkownika) z taryfą domyślną.

  W takim przypadku podczas przekazywania informacji na serwer Admitad każde działanie powinno mieć wskazany:

  • kod działania celowego – ADMITAD.Invoice.category = '1'
  • kod taryfy domyślnej – category = '1'


  Przykładowy skrypt 1

  <script type="text/javascript">
  ADMITAD = window.ADMITAD || {};
  ADMITAD.Invoice = ADMITAD.Invoice || {};
  // identifying channel for Admitad
  ADMITAD.Invoice.category = '1';  
  var orderedItem = [];
  orderedItem.push({
   Product: {
    productID: '123456789',
    category: '1',
    price: '100',
    priceCurrency: 'USD',
   },
   orderQuantity: '1', 
   additionalType: 'sale'
  });
    
  ADMITAD.Invoice.referencesOrder = ADMITAD.Invoice.referencesOrder || [];
  ADMITAD.Invoice.referencesOrder.push({
   orderNumber: '23457',
   discountCode: 'AD1524',
   orderedItem: orderedItem
  });
  </script> 
 • W danym przykładzie, w programie dodane jest jedno działanie celowe typu Lead (wypełniony przez użytkownika wiosek) z taryfą „Domyślną”.

  W takim przypadku podczas przekazywania informacji na serwer Admitad każde działanie powinno mieć wskazany:

  • kod działania celowego – ADMITAD.Invoice.category = '1'
  • kod taryfy „Domyślnej” – category = '1'


  Przykładowy skrypt 2

  <script type="text/javascript">
  ADMITAD = window.ADMITAD || {};
  ADMITAD.Invoice = ADMITAD.Invoice || {};
  // identifying channel for Admitad
  ADMITAD.Invoice.category = '1';  
  var orderedItem = [];
  orderedItem.push({
   Product: {
    category: '1',
    price: '0',
    priceCurrency: 'USD',
   },
   orderQuantity: '1', 
   additionalType: 'sale'
  });
  
  ADMITAD.Invoice.referencesOrder = ADMITAD.Invoice.referencesOrder || [];
  ADMITAD.Invoice.referencesOrder.push({
   orderNumber: '23457',
   discountCode: 'AD1524',
   orderedItem: orderedItem
  });  
  </script>  
 • W danym przykładzie, w programie dodane jest jedno działanie celowe typu Sale (zakup użytkownika) o nazwie „Opłacone zamówienie”.

  Dla działania są skonfigurowane 3 taryfy z różnym wynagrodzeniem w zależności od kategorii zakupionego produktu: telefony, laptopy, akcesoria.

  Przy czym:

  Działanie celowe   Kod działania
  Opłacone zamówienie  ADMITAD.Invoice.category = '1' 
  Taryfa Kod taryfy
  Telefony category = ‘1’
  Laptopy category = ‘2’
  Akcesoria category = ‘3’

  Przekazywanie danych na serwer Admitad powinno być skonfigurowane w następujący sposób:

  • jeśli użytkownik zakupił telefon, to w danych o działaniu celowym należy przekazać:
   • ADMITAD.Invoice.category = '1'
   • category = '1'
  • jeśli użytkownik zakupił laptopa i kabel USB, to w danych o działaniu celowym należy przekazać informacje o obu pozycjach:
   • ADMITAD.Invoice.category = '1'
   • category = '2'
   A także:
   • ADMITAD.Invoice.category = '1'
   • category = '3'

   

  Przykładowy skrypt 3

  Przykład z danymi o zakupie laptopa i kabla USB.

  <script type="text/javascript">
  ADMITAD = window.ADMITAD || {};
  ADMITAD.Invoice = ADMITAD.Invoice || {};
  // identifying channel for Admitad
  ADMITAD.Invoice.category = '1';  
  var orderedItem = [];
  orderedItem.push({
   Product: {
    productID: '123456789',
    category: '2',
    price: '2000',
    priceCurrency: 'USD',
   },
   orderQuantity: '1', 
   additionalType: 'sale'
  });
  orderedItem.push({
   Product: {
    productID: '987654321',
    category: '3',
    price: '20',
    priceCurrency: 'USD',
   },
   orderQuantity: '1', 
   additionalType: 'sale'
  });
    
  ADMITAD.Invoice.referencesOrder = ADMITAD.Invoice.referencesOrder || [];
  ADMITAD.Invoice.referencesOrder.push({
   orderNumber: '23457',
   discountCode: 'AD1524',
   orderedItem: orderedItem
  });
  </script> 
 • W danym przykładzie w programie dodane są dwa działania celowe typu Sale (zakupy użytkownika) – działanie „Zakupy (dotychczasowy użytkownik)” i działanie „Zakupy (nowy użytkownik)”.

  Dla każdego działania skonfigurowano po 2 taryfy z różnym wynagrodzeniem w zależności od kategorii zakupionego produktu: smartfony lub akcesoria.

  Przy czym:

  Działanie celowe Kod działania
  Zakupy (dotychczasowy użytkownik) ADMITAD.Invoice.category = '1' 
  Zakupy (nowy użytkownik) ADMITAD.Invoice.category = '2'
  Taryfa Kod taryfy
  Smartfony category = ‘1’
  Akcesoria category = ‘2’

  Przekazywanie danych na serwer Admitad powinno być skonfigurowane w następujący sposób:

  • jeśli zakupu smartfona dokonał użytkownik, który kupił już coś u Ciebie w przeszłości, to w danych o działaniu celowym należy przekazać:
   • ADMITAD.Invoice.category = '1'
   • category = '1'
  • jeśli zakupu smartfona dokonał nowy użytkownik, to w danych o działaniu celowym należy przekazać:
   • ADMITAD.Invoice.category = '2'
   • category = '1'
  • jeśli zakupu akcesorium dokonał użytkownik, który kupił już coś u Ciebie w przeszłości, to w danych o działaniu celowym należy przekazać:
   • ADMITAD.Invoice.category = '1'
   • category = '2'
  • jeśli zakupu akcesorium dokonał nowy użytkownik, to w danych o działaniu celowym należy przekazać:
   • ADMITAD.Invoice.category = '2'
   • category = '2'

   

  Przykładowy skrypt 4

  Przykład zakupu akcesorium przez nowego użytkownika.

  <script type="text/javascript">
  ADMITAD = window.ADMITAD || {};
  ADMITAD.Invoice = ADMITAD.Invoice || {};
  // identifying channel for Admitad
  ADMITAD.Invoice.category = '2';  
  var orderedItem = [];
  orderedItem.push({
   Product: {
    productID: '123456789',
    category: '2',
    price: '200',
    priceCurrency: 'USD',
   },
   orderQuantity: '1', 
   additionalType: 'sale'
  });
  
  ADMITAD.Invoice.referencesOrder = ADMITAD.Invoice.referencesOrder || [];
  ADMITAD.Invoice.referencesOrder.push({
   orderNumber: '23457',
   discountCode: 'AD1524',
   orderedItem: orderedItem
  });
  </script>  

Gotowe, wysyłanie danych o działaniach celowych zostało skonfigurowane.

Jak skonfigurować tracking między urządzeniami

Tracking między urządzeniami pozwala monitorować działania celowe dokonane przez użytkowników z różnych urządzeń. Dowiedz się więcej

Tracking między urządzeniami jest skonfigurowany domyślnie.

Kiedy użytkownik odwiedza stronę reklamodawcy, Admitad tworzy dla niego unikatowy, anonimowy profil. Jeśli użytkownik wykona działanie celowe, Admitad sprawdza dane w ramach jego profilu i w przypadku obecności admitad_uid rejestruje działanie.

Możesz jawnie przekazać unikatowy identyfikator użytkownika.
Dzięki niemu działanie celowe zostanie poprawnie zarejestrowane, nawet jeśli użytkownik otwiera link partnerski i wykonuje działanie na różnych urządzeniach.

Unikatowym identyfikatorem może być:

 • adres e-mail użytkownika;
 • nazwa użytkownika zarejestrowanego na Twojej stronie internetowej.

Admitad Partner Network nie zapisuje wartości parametru ADMITAD.Invoice.accountId i nie wysyła go publicznie.

Aby móc przekazywać unikatowy identyfikator użytkownika, dodaj niniejszy kod na wszystkich stronach, gdzie pojawia się nazwa użytkownika lub jego adres e-mail:

<script type="text/javascript">
  ADMITAD = window.ADMITAD || {};
  ADMITAD.Invoice = ADMITAD.Invoice || {};
  ADMITAD.Invoice.accountId = 'customer@email.ru'; // adres e-mail lub nazwa użytkownika systemu 
</script>

Wartość zmiennej zostanie poddana nieodwracalnemu hashowaniu za pomocą Sha256(ADMITAD.Invoice.accountId + salt) i następnie będzie wykorzystywana na stronie Admitad Partner Network jako unikatowy identyfikator działań celowych użytkownika.

Unikatowy identyfikator ma wyższy priorytet niż anonimowy profil: jeśli w skrypcie śledzącym jest ADMITAD.Invoice.accountId, to wysłane przez Ciebie żądanie będzie zawierało identyfikator użytkownika, a nie dane anonimowego profilu.

 

Jak testować integrację po skonfigurowaniu

Aby przetestować integrację przez skrypt śledzący:

1. Zainstaluj rozszerzenie Chrome TagTag Check.

2. Uzyskaj testowy link partnerski na stronie Setting up integration through a tracking code w sekcji Integration testing.

Jak znaleźć sekcję Integration testing

 • 2.1 W panelu osobistym przejdź do sekcji Integration (menuProgramIntegration).

  2.2 Następnie kliknij Next i na stronie Integration methods przejdź do karty Custom integration.

  2.3 W karcie Custom integration wybierz Tracking code i kliknij Next.

  2.4 Sekcję Integration testing znajdziesz u dołu ekranu.

3. Kliknij link testowy i otwórz zainstalowane rozszerzenie.

​4. Sprawdź, czy przełącznik znajduje się w pozycji Normal page, a w kolumnie Status widoczny jest status konfiguracji elementów integracji.
Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo skonfigurowane.

5. Wykonaj testowe działanie celowe zgodnie z warunkami Twojego programu.
Przykładowo, jeśli płacisz wydawcom, tylko gdy użytkownik kupi określony kurs online – kup właśnie ten kurs.

Wskazówki na temat testowania integracji:

 • Jeżeli masz kilka działań lub taryf, złóż kilka zamówień testowych, aby sprawdzić wszystkie działania i taryfy.

 • Dodaj kilka sztuk produktów do jednego z zamówień testowych, aby upewnić się, że ich liczba i wartość zamówienia są przekazywane poprawnie.

 • Jeśli stosujesz formularz szybkiego zamówienia lub zamówienia „za jednym kliknięciem”, złóż zamówienie za jego pośrednictwem, aby zweryfikować poprawność integracji formularza.

6. Jeśli testujesz:

 • typ działania celowego Sale – przejdź na stronę Thank you;
 • typ działania celowego Lead – przejdź na stronę pomyślnie wypełnionego wniosku.

7. Otwórz rozszerzenie jeszcze raz.
Przełącz suwak na pozycję strony Thank you. Upewnij się, że wszystko jest prawidłowo skonfigurowane.

8. Przejdź do karty Tracking requests i sprawdź, czy żądanie zostało wysłane.

9. Przejdź do swojego panelu osobistego Admitad → StatystykiWg działań i upewnij się, że działanie celowe oraz dane na jego temat są poprawnie odzwierciedlone w statystykach:

 • nazwa działania celowego w kolumnie Taryfa w statystkach odpowiada nazwie działania w sekcji Działania;

 • ID działania w rubryce ID zamówienia odpowiada ID działania w Twoim systemie;

 • wartość zamówienia w Admitad jest taka sama jak wartość zamówienia testowego.

10. Upewnij się, że możesz znaleźć zamówienie testowe w Twoim systemie CMS według wartości orderNumber – dana wartość zostanie również użyta do późniejszej weryfikacji.

Jeśli masz w swoim programie kilka działań celowych oraz taryf, przetestuj wszystkie z nich.

Jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, gratulujemy – możesz zakończyć testowanie.
Jeśli jednak w trakcie testów zauważysz jakieś problemy, przejdź do tej sekcji.

11. Poinformuj specjalistę Admitad Partner Network o zakończeniu testów – rozpocznie on przygotowania do uruchomienia programu.

Możliwe problemy podczas testowania

Jeśli działanie celowe nie pojawiło się w statystykach, być może popełniono błąd podczas dodawania lub konfiguracji skryptu śledzącego.

Problem Możliwe rozwiązanie
Skrypt śledzący działa, ale brak żądań w karcie Network przeglądarki. Skrypt został nieprawidłowo skonfigurowany.

Wykonaj kroki opisane w sekcji Jak dodać skrypt śledzący do swojej strony internetowej
Skrypt nie działa. Błędy w konsoli przeglądarki. Wykonaj kroki opisane w sekcji Jak skonfigurować wysyłanie danych o działaniach celowych.

Sprawdź składnię JavaScript na stronie Thank you (dla działań typu Sale) lub na stronie pomyślnie wypełnionego wniosku (dla działań typu Lead).
Skrypt działa. Brak błędów w konsoli przeglądarki.
Działanie nie pojawiło się w statystykach.

Parametr campaign_code ma nieprawidłową wartość lub brakuje go.

Sprawdź wartość parametru campaign_code jeszcze raz i w razie konieczności zmień go w kodzie (instrukcja)

Skrypt działa. Brak błędów w konsoli przeglądarki.
Parametr campaign_code ma prawidłową wartość. Działanie nie pojawiło się w statystykach.
Aby zidentyfikować błąd, przejdź do sekcji Request log, w panelu osobistym (menuToolsRequest log).
Błąd będzie widoczny w polu Result. Popraw go i przeprowadź powtórny test. 
Skrypt działa. Brak błędów w konsoli przeglądarki.
Parametr campaign_code ma prawidłową wartość. Brak błędów w sekcji Request log. Działanie nie pojawiło się w statystykach.
Po stronie Admitad wystąpiły tymczasowe problemy techniczne (opóźnienia logów). Sprawdź, czy działanie pojawi się w statystykach za godzinę.
Skrypt działa. Brak błędów w konsoli przeglądarki.
Parametr campaign_code ma prawidłową wartość. Brak błędów w sekcji Request log. Działanie nie pojawiło się w statystykach od godziny.
Poproś o pomoc specjalistę Admitad.

Często zadawane pytania

Jak zapisać parametr orderNumber dla kilku działań, jeśli numer zamówienia to ID użytkownika?

Niektóre programy partnerskie, np. programy z kategorii gier online często stosują w statystykach ID użytkownika zamiast numeru zamówienia.

W związku z tym, jeśli chcesz dodać kilka działań dla tego rodzaju programów, to pamiętaj, aby dodać prefiks do ID zamówienia (parametr orderNumber). Przy czym należy stosować prefiksy, których nazwy będą jasno wskazywały, jakie działanie celowe masz na myśli.

 • W danym przykładzie, w parametrze orderNumber dodano prefiks Reg_, który jest wykorzystywany dla działania celowego typu „Rejestracja”.

  <script type="text/javascript">
  ADMITAD = window.ADMITAD || {};
  ADMITAD.Invoice = ADMITAD.Invoice || {};
  // identyfikacja kanału Admitad
  if (!getSourceCookie(cookie_name)) {
   ADMITAD.Invoice.broker = 'na';
  } else if (getSourceCookie(cookie_name) != deduplication_cookie_value) {
   ADMITAD.Invoice.broker = getSourceCookie(cookie_name);
  } else {
   ADMITAD.Invoice.broker = 'adm';
  }
  ADMITAD.Invoice.category = '1';  
  var orderedItem = [];
  orderedItem.push({
   Product: {
     category: '1',
     price: '0',
     priceCurrency: 'RUB',
   },
   orderQuantity: '1', 
   additionalType: 'sale'
  });

  ADMITAD.Invoice.referencesOrder = ADMITAD.Invoice.referencesOrder || [];
  ADMITAD.Invoice.referencesOrder.push({
  orderNumber: 'Reg_{{order number}}',
   discountCode: 'AD1524',
   orderedItem: orderedItem
  });
  </script>

Wróć do konfiguracji wysyłania danych o działaniach celowych

Czy ten artykuł był pomocny?