Integracja przez zapytanie postback

 • Zaktualizowano

Integracja to proces, w ramach którego konfigurujesz wysyłanie danych o działaniach celowych na Twojej stronie do systemu Admitad.

Działanie celowe to zakup, rejestracja, wypełnienie formularza lub inne wymagane przez Ciebie działanie, które musi wykonać użytkownik przyciągnięty na Twoją stronę internetową przez wydawcę Admitad.

Informacje ogólne: specyfikacje i wskazówki

 • Integracja jest możliwa, tylko jeśli w ramach swojego programu:
  • masz już utworzony link śledzący w sekcji General Settings.
  • masz już dodane działanie celowe oraz skonfigurowaną dla niego taryfę w sekcji Actions.

Jeżeli nie masz menedżera, musisz utworzyć link śledzący samodzielnie (sprawdź niniejszy przewodnik) i dodać przynajmniej jedno działanie oraz jedną taryfę (zobacz ten przewodnik).
Jeśli masz personalnego menedżera, zrobi to za Ciebie.

 • Integracja jest konieczna, aby móc kontynuować pracę i utworzyć program partnerski z Admitad.

 • Aby usprawnić proces integracji, zalecamy zaangażowanie własnego specjalisty ds. technicznych i przekazanie mu niniejszych instrukcji.

Po skonfigurowaniu wszystkie dane o działaniach celowych – m.in. data działania, ID zamówienia i jego wartość – będą wysyłane do Admitad automatycznie.

Czym jest integracja przez zapytanie postback i jak działa

Aby wdrożyć integrację przez postback, musisz mieć dostęp do backendu swojego projektu.

Jak to działa:

1. Twój serwer wysyła do serwera Admitad wszystkie informacje na temat tego, co użytkownicy robili na Twojej stronie.

2. Serwer Admitad odbiera te informacje, po czym są one uwzględniane w statystykach.

Jeśli Twoja strona internetowa została utworzona na bazie systemu zarządzania treścią (np. 1C-Bitrix, WordPress lub Shopify), użyj wtyczek zapewniających szybszą integrację z Admitad. Przewodnik na temat integracji przez wtyczki

Dowiedz się więcej o innych metodach integracji w sekcji Jak wybrać metodę integracji.

Korzyści z integracji przez postback

 • Jest to najbezpieczniejsza metoda integracji, ponieważ zapytania zawierają klucz prywatny do autoryzacji. Ponadto są wysyłane ze znanych adresów IP, dzięki czemu możesz sprawdzić ich źródło w logach.

 • Ponieważ dane są wysyłane poprzez backend, możesz wprowadzać zmiany na swojej stronie internetowej, nie ryzykując zakłócenia śledzenia działań celowych.

Jak skonfigurować integrację przez zapytanie postback

Aby zintegrować stronę internetową przez postback, wykonaj następujące kroki (ich opis znajdziesz poniżej):

Jeśli Twoja witryna jest dostępna zarówno w wersji na komputery, jak i urządzenia mobilne lub zawiera formularz szybkiego zamówienia, bądź zamówienia „za jednym kliknięciem”, skonfiguruj wysyłanie zapytań postback również dla nich.

Jak skonfigurować zapisywanie wartości z parametru GET admitad_uid w plikach cookie

Wartość admitad_uid jest rejestrowana, gdy użytkownik odwiedza Twoją witrynę. Zapisz ją w pliku cookie i przechowuj tam nie dłużej niż przez czas określony w Twojej umowie z Admitad.

Użyj skryptu, aby skonfigurować zapisywanie wartości admitad_uid w pliku cookie.

Dodaj skrypt śledzący wartości admitad_uid na wszystkich podstronach swojej witryny. Musisz to zrobić, ponieważ użytkownik może odwiedzić dowolną podstronę Twojej witryny po kliknięciu linku.

Nie należy modyfikować pliku cookie ani jego okresu ważności, jeśli użytkownik trafił na stronę z darmowych źródeł, jak wyszukiwanie organiczne lub newsletter e-mail. Admitad korzysta z modelu atrybucji Ostatnie płatne kliknięcie, w którym działanie jest przypisywane do ostatniego płatnego źródła ruchu.

Poniżej znajdziesz przykładowe skrypty JavaScript i PHP. Możesz użyć jednego z nich lub wybrać dowolny inny język programowania.

Zwróć uwagę na komentarze w przykładowych skryptach. Komentarze są dodane po //.

 • if (isset($_GET['admitad_uid'])) {
  $days = 90; // Okres ważności cookie (dni)
  setcookie('_aid', $_GET['admitad_uid'], time() + 60 * 60 * 24 * $days, '/');
  }

  function get_admitad_uid() {
  if (!isset($_COOKIE['_aid'])) {
  return null;
  }

  return $_COOKIE['_aid'];
  }
 • <script type="text/javascript">
  //Okres ważności cookie (dni)
  var days_to_store = 90;

  //Parametry dla utworzenia pliku cookie zawierającego wartość Admitad UID
  var uid_cookie_name = 'admitad_uid'; // Nazwa pliku cookie przechowującego admitad_uid
  var uid_channel_name = 'admitad_uid'; // funkcja do odbierania źródła z parametru GET

  function getParamFromUriAdmitad (get_param_name) {
  var pattern = get_param_name + '=([^&]+)';
  var re = new RegExp(pattern);
  return (re.exec(document.location.search) || [])[1] || '';
  };

  // funkcja do zapisywania źródła w pliku cookie o nazwie cookie_name
  function setAdmitadCookie (param_name, cookie_name) {
  var param = getParamFromUriAdmitad(param_name);
  if (!param) { return; }
  var period = days_to_store * 60 * 60 * 24 * 1000; // w sekundach
  var expiresDate = new Date((period) + +new Date);
  var cookieString = cookie_name + '=' + param + '; path=/; expires=' + expiresDate.toGMTString();
  document.cookie = cookieString;
  document.cookie = cookieString + '; domain=.' + location.host;
  };

  // zapisywanie wartości w pliku cookie
  setAdmitadCookie(uid_channel_name, uid_cookie_name);

  </script>

Jak skonfigurować deduplikację

Deduplikacja to metoda przetwarzania danych, która umożliwia prawidłową identyfikację płatnego źródła ruchu, aby przypisać mu zamówienie oraz wyeliminować zduplikowane działania celowe, jeśli takie wystąpią.

 • Płatne źródło ruchu to dowolny zasób podmiotu trzeciego, któremu płacisz za przyciągnięcie użytkowników zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami: płatność za każde przejście na stronę, wyświetlenie reklamy, wypełnienie wniosku, rejestrację lub zakupy. Płatne źródła ruchu obejmują reklamy targetowane i kontekstowe, płatne posty w mediach społecznościowych lub na profilach liderów opinii itp.

Konfiguracja deduplikacji jest konieczna, aby zakończyć integrację, nawet jeśli współpracujesz tylko z jednym płatnym źródłem ruchu (Admitad Partner Network).

Po skonfigurowaniu deduplikacji dane działań celowych są przekazywane Admitad w modelu Ostatnie płatne kliknięcie. Jeśli wydawca Admitad był ostatnim płatnym źródłem ruchu, działanie powinno zostać przypisane Admitad.

Aby skonfigurować deduplikację działań celowych, skorzystaj z jednej z poniższych metod:

Metoda 1

1. Skonfiguruj tworzenie pliku cookie, który będzie przechowywać ostatnie płatne źródło ruchu na wszystkich podstronach swojej witryny. Domyślnie, Admitad przekazuje parametr utm_source=admitad.

2. Skonfiguruj wysyłanie zapytań postback dla przypadków, gdy cookie ze źródłem ruchu zawiera wartość admitad.

Metoda 2

Jeśli przejście nastąpiło ze źródła ruchu o parametrze GET innym niż Admitad, skonfiguruj usuwanie pliku cookie admitad_uid.

Jak skonfigurować wysyłanie zapytań postback

Skonfiguruj wysyłanie zapytań postback następującego rodzaju:

https://ad.admitad.com/r?campaign_code=your_campaign_code&
postback=1&postback_key=your_postback_key&action_code=1&
uid=admitad_uid&order_id=123456&tariff_code=1&currency_code=RUB&
price=1234&quantity=2&position_id=1&position_count=1&
product_id=1&client_id=&payment_type=sale

Musisz korzystać z wymaganych parametrów. W razie konieczności możesz dodać do zapytania dodatkowe parametry.

Wartości zamówienia klienta powinny zostać zastąpione w parametrach.
Uwaga: Logikę zastępowania parametrów należy skonfigurować we własnym zakresie.
Przykładowe zapytania postback

Serwer Admitad nie ma żadnej specjalnej odpowiedzi na żądania postback.
Zawsze zobaczysz status „HTTP 200 OK”.

Wymagane parametry

Zestaw wymaganych parametrów zależy od typu działania celowego, którego oczekujesz od użytkowników.

Typy działań:

 • Sale. Użytkownik kupił produkt lub złożył/opłacił zamówienie.
 • Lead. Użytkownik wypełnił formularz i wysłał swoje dane (np. zgłosił zainteresowanie usługą, zarejestrował konto itp.).

Kliknij odpowiedni typ działania, aby rozwinąć tabelę z wymaganymi parametrami.

Aby zobaczyć działania w Twoim programie partnerskim, przejdź na swoje konto → ProgramActions and rewards.

 • W kolumnie Nazwa parametru główne parametry są wyróżnione pogrubioną czcionką, a ich aliasy, czyli dodatkowe nazwy, kursywą.
  W ustawieniach możesz wybrać alias, zamiast parametru głównego, a Admitad wciąż będzie w stanie go przetworzyć.

  Nazwa parametru Opis Typ Uwaga
  uid Identyfikator Admitad Ciąg znaków

  Wygenerowana wartość, przekazywana w admitad_uid, gdy użytkownik loguje się na stronie.

  Jeśli zezwalasz na reklamy kontekstowe, w chwili kliknięcia przez użytkownika reklamy kontekstowej opublikowanej przez wydawcę za pośrednictwem Google Ads wartość parametru GCLID wygenerowana przez Google zostanie zapisana w admitad_uid, zamiast uid.

  Aby mieć pewność, że działania są śledzone poprawnie, Twój serwer musi akceptować i przekazywać wartość parametru GCLID jako całość. Dowiedz się więcej o długości parametru GCLID

  Przykład: 03b374fa9c2f34069e8df0bda61b8627

  campaign_code Kod programu Ciąg składający się z 10 znaków

  Stała, której wartość jest zdefiniowana w zapytaniu postback.

  Przykład: 1a2b3c4d5e.

  Jak znaleźć kod programu

  order_id, oid Twój wewnętrzny identyfikator zamówienia Ciąg zawierający od 1 do 100 znaków

  Twój wewnętrzny identyfikator zamówienia.

  Uwaga: Upewnij się, że możesz znaleźć zamówienie wg tego identyfikatora w swoim systemie CRM. Dany identyfikator zostanie użyty podczas weryfikacji.

  action_code, ac, product, product_code Kod działania celowego Liczba całkowita

  Zmienna, która jest kodem działania celowego z ustawień Twojego programu.

  Jak znaleźć kod działania

  Uwaga: Jeśli musisz skonfigurować przekazywanie kilku działań i taryf, przejdź do tej sekcji.

  tariff_code, tc Kod taryfy Liczba całkowita

  Zmienna, która jest kodem taryfy z ustawień Twojego programu.

  Jak znaleźć kod taryfy

  Uwaga: Jeśli musisz skonfigurować przekazywanie kilku działań i taryf, przejdź do tej sekcji.

  currency_code, currency, c Kod waluty Ciąg składający się z 3 znaków

  Zdefiniowane w ISO 4217. Wyłącznie litery.

  Przykład: RUB, EUR, USD.

  position_id, pid Numer pozycji w koszyku Liczba całkowita Zmienna o wartości od 1 do N, gdzie N = position_count.
  position_count, pc, pn Liczba pozycji w koszyku Liczba całkowita Zmienna o wartości N, która zależy od tego, co jest w koszyku użytkownika.
  payment_type Typ działania celowego Ciąg składający się z 4 znaków Stała przyjmująca wartość „sale”.
  product_id, prid Twój wewnętrzny identyfikator produktu Ciąg zawierający od 1 do 100 znaków

  Identyfikator produktu musi odpowiadać identyfikatorowi z feedu produktowego, jeśli korzystasz z tego narzędzia.

  Dowiedz się więcej o feedach produktowych

  quantity Ilość produktu Liczba całkowita  
  postback, pb Klucz do autoryzacji zapytania postback Ciąg składający się z 1 znaku Stała przyjmująca wartość „1”.
  postback_key, postback_hash, pk Klucz do identyfikacji zapytania postback Ciąg składający się z 32 znaków

  Stała, której wartość jest zdefiniowana w zapytaniu postback.

  Przykład: pKetl7uIt8GgZ3yDChh9y4cUKf5FblBS

  Jak znaleźć wartość parametru

  price, cart, p, amount Cena produktu Liczba całkowita lub dziesiętna

  Używaj kropki jako separatora.

  Przykład:

  • Poprawnie: 2.65
  • Niepoprawnie: 2,65
 • W kolumnie Nazwa parametru główne parametry są wyróżnione pogrubioną czcionką, a ich aliasy, czyli dodatkowe nazwy, kursywą.
  W ustawieniach możesz wybrać alias, zamiast parametru głównego, a Admitad wciąż będzie w stanie go przetworzyć.

  Nazwa parametru Opis Typ Uwaga
  uid Identyfikator Admitad Partner Network Ciąg znaków

  Wygenerowana wartość, przekazywana w parametrze admitad_uid, gdy użytkownik loguje się na stronie.

  Jeśli zezwalasz na reklamy kontekstowe, w chwili kliknięcia przez użytkownika reklamy kontekstowej opublikowanej przez wydawcę za pośrednictwem Google Ads wartość parametru GCLID wygenerowana przez Google zostanie zapisana w admitad_uid, zamiast uid.

  Aby mieć pewność, że działania są śledzone poprawnie, Twój serwer musi akceptować i przekazywać wartość parametru GCLID jako całość. Dowiedz się więcej o długości parametru GCLID

  Przykład: 03b374fa9c2f34069e8df0bda61b8627

  campaign_code Kod programu Ciąg składający się z 10 znaków

  Stała, której wartość jest zdefiniowana w zapytaniu postback.

  Przykład: 1a2b3c4d5e

  Jak znaleźć kod programu

  order_id, oid Twój wewnętrzny identyfikator zamówienia Ciąg zawierający od 1 do 100 znaków

  Twój wewnętrzny identyfikator zamówienia.

  Uwaga: Upewnij się, że możesz znaleźć zamówienie wg tego identyfikatora w swoim systemie CRM. Dany identyfikator zostanie użyty podczas weryfikacji.

  Jeśli musisz skonfigurować kilka działań celowych dla swojego programu partnerskiego, ale identyfikator użytkownika pozostanie taki sam, dodaj prefiks do identyfikatora zamówienia. Dowiedz się więcej

  action_code, ac, product, product_code Kod działania celowego Liczba całkowita

  Zmienna, która jest kodem działania celowego z ustawień Twojego programu.

  Jak znaleźć kod działania

  Uwaga: Jeśli musisz skonfigurować przekazywanie kilku działań i taryf, przejdź do tej sekcji.

  tariff_code, tc Kod taryfy Liczba całkowita

  Zmienna, która jest kodem taryfy z ustawień Twojego programu.

  Jak znaleźć kod taryfy

  Uwaga: Jeśli musisz skonfigurować przekazywanie kilku działań i taryf, przejdź do tej sekcji.

  payment_type Typ działania celowego Ciąg składający się z 4 znaków Stała przyjmująca wartość „lead”.
  product_id, prid Twój wewnętrzny identyfikator produktu Ciąg zawierający od 1 do 100 znaków

  Identyfikator produktu musi odpowiadać identyfikatorowi z feedu produktowego, jeśli korzystasz z tego narzędzia.

  Dowiedz się więcej o feedach produktowych

  postback, pb Klucz do autoryzacji zapytania postback Ciąg składający się z 1 znaku Stała przyjmująca wartość „1”.
  postback_key, postback_hash, pk Klucz do identyfikacji zapytania postback Ciąg składający się z 32 znaków

  Stała, której wartość jest zdefiniowana w zapytaniu postback.

  Jak znaleźć wartość parametru

  Przykład: pKetl7uIt8GgZ3yDChh9y4cUKf5FblBS

  price, cart, p, amount Cena produktu Liczba całkowita lub dziesiętna

  Używaj kropki jako separatora.

  Przykład:

  • Poprawnie: 2.65
  • Niepoprawnie: 2,65
 • W razie potrzeby możesz dodać dodatkowe parametry.

  Mogą one zostać użyte w procesie integracji programów z dowolnym typem działań.

  Nazwa parametru Opis Typ Uwaga
  client_id Twój wewnętrzny identyfikator klienta    
  country_code Kod kraju Ciąg składający się z 2 znaków

  Zdefiniowane w ISO 3166. Wyłącznie litery.

  Przykład: RU, US, TR.

  Skorzystaj z tego parametru wyłącznie, jeśli masz skonfigurowane geotargetowanie.

  city Nazwa miejscowości Ciąg znaków Skorzystaj z tego parametru wyłącznie, jeśli masz skonfigurowane geotargetowanie.
  promocode Kod unikatowego kodu promocyjnego Ciąg składający się z 255 znaków

  Skorzystaj z tego parametru, jeśli musisz skonfigurować przekazywanie spersonalizowanych kodów promocyjnych. Dowiedz się więcej

 

Przykładowe zapytania postback

Poniższa sekcja prezentuje przykładowe zapytania postback dla różnych rodzajów działań celowych.

Kliknij przykład, aby dowiedzieć się więcej na jego temat.

 • Poniżej znajduje się przykładowy koszyk z trzema produktami.

  Pozycja Nazwa produktu Cena Ilość Koszt
  1 Telewizor 20 000 2 40 000
  2 iPhone 35 000 3 105 000
  3 Laptop 50 000 1 50 000
        Łącznie 195 000

  Musisz wysłać zapytanie postback dla każdej pozycji.
  Wartości poniższych parametrów będą się różnić w zapytaniach przedstawionych w przykładzie:

  • cena (price)
  • ilość (quantity)
  • numer pozycji w koszyku (position_id)
  • wewnętrzny identyfikator produktu (product_id)


  Zapytanie postback dla pierwszej pozycji w koszyku:

  https://ad.admitad.com/r?campaign_code=your_campaign_code&postback=1&
  postback_key=your_postback_key&action_code=1&uid=03b374fa9c2f34069e8df0bda61b8627&
  order_id=123456&tariff_code=1&currency_code=RUB&price=20000&
  quantity=2&position_id=1&position_count=3&product_id=11&
  client_id=&payment_type=sale

  Zapytanie postback dla drugiej pozycji w koszyku:

  https://ad.admitad.com/r?campaign_code=your_campaign_code&postback=1&
  postback_key=your_postback_key&action_code=1&uid=03b374fa9c2f34069e8df0bda61b8627&
  order_id=123456&tariff_code=1&currency_code=RUB&price=35000&
  quantity=3&position_id=2&position_count=3&product_id=21&
  client_id=&payment_type=sale

  Zapytanie postback dla trzeciej pozycji w koszyku:

  https://ad.admitad.com/r?campaign_code=your_campaign_code&postback=1&
  postback_key=your_postback_key&action_code=1&uid=03b374fa9c2f34069e8df0bda61b8627&
  order_id=123456&tariff_code=1&currency_code=RUB&price=50000&
  quantity=1&position_id=3&position_count=3&product_id=31&
  client_id=&payment_type=sale
 • Poniżej znajduje się przykład działania celowego dla sektora bankowego (typ działania Lead).

  Pozycja Nazwa produktu Cena Ilość Koszt
  1 Rejestracja - - -
  https://ad.admitad.com/r?campaign_code=your_campaign_code&postback=1&
  postback_key=your_postback_key&action_code=1&uid=03b374fa9c2f34069e8df0bda61b8627&
  order_id=123456&tariff_code=1&price=0&payment_type=lead

 

Jak skonfigurować wysyłanie zapytań dla kilku działań i taryf

Konfigurując wysyłanie zapytań dla kilku działań i taryf, pamiętaj, że taryfy dla jednego działania mogą różnić się od taryf dla innego. Dowiedz się więcej o działaniach i taryfach

W takim przypadku:

1. Zdefiniuj działanie wykonane przez użytkownika.

2. Zdefiniuj taryfę lub taryfy dla tego działania.

Przykład

W programie są dwa działania celowe:

 • Zamówienie od nowego użytkownika: action_code=1
 • Zamówienie od istniejącego użytkownika: action_code=2
  •  

Istnieją dwie taryfy dla działań z action_code=1

 • Zakup telewizora: tariff_code=1
 • Zakup telefonu: tariff_code=2

Mamy tylko jedną taryfę dla działania z action_code=2: taryfę domyślną tariff_code=1.

W związku z tym, jeśli nowy użytkownik (action_code=1) kupi telewizor i telefon, w zapytaniu musisz przekazać action_code=1, tariff_code=1 oraz tariff_code=2.

 • Poniżej znajduje się przykładowy koszyk z dwoma pozycjami i dwoma różnymi taryfami.

  Pozycja Nazwa produktu Cena Ilość Koszt Kod taryfy
  1 Telewizor 20 000 2 40 000 1
  2 iPhone 35 000 3 105 000 2
        Łącznie 195 000  

  Musisz wysłać zapytanie postback dla każdej pozycji.
  Wartości poniższych parametrów będą się różnić w zapytaniach przedstawionych w przykładzie:

  • cena (price)
  • ilość (quantity)
  • numer pozycji w koszyku (position_id)
  • wewnętrzny identyfikator produktu (product_id)
  • kod taryfy (tariff_code)


  Zapytanie postback dla pierwszej pozycji w koszyku:

  https://ad.admitad.com/r?campaign_code=your_campaign_code&
  postback=1&postback_key=your_postback_key&action_code=1&
  uid=03b374fa9c2f34069e8df0bda61b8627&order_id=123456&tariff_code=1&
  currency_code=RUB&price=20000&quantity=2&position_id=1&position_count=3&
  product_id=11&client_id=&payment_type=sale

  Zapytanie postback dla drugiej pozycji w koszyku:

  https://ad.admitad.com/r?campaign_code=your_campaign_code&
  postback=1&postback_key=your_postback_key&action_code=1&
  uid=03b374fa9c2f34069e8df0bda61b8627&order_id=123456&tariff_code=2&
  currency_code=RUB&price=35000&quantity=3&position_id=2&position_count=3&
  product_id=21&client_id=&payment_type=sale

 

Jak skonfigurować wysyłanie zapytań dla spersonalizowanych kodów promocyjnych

Spersonalizowane kody promocyjne to kody, które zawierają unikatowe słowo umożliwiające śledzenie działań celowych. Takie kody promocyjne są oferowane tylko określonym wydawcom. Dowiedz się więcej o spersonalizowanych kodach promocyjnych

Jeśli zamierzasz korzystać z spersonalizowanych kodów promocyjnych::

1. Upewnij się, że pole Kod promocyjny jest dostępne w formularzu zamówienia na Twojej stronie internetowej.

2. Zapisz spersonalizowany kod promocyjny z formularza zamówienia w parametrze promocode.

 • https://ad.admitad.com/r?campaign_code=your_campaign_code&
  postback=1&postback_key=your_postback_key&
  action_code=1&uid=03b374fa9c2f34069e8df0bda61b8627&
  order_id=123456&tariff_code=1&currency_code=RUB&
  price=50000&quantity=1&position_id=3&position_count=3&
  product_id=31&client_id=&payment_type=sale&promocode=admitad500

3. Upewnij się, że wszystkie zamówienia ze spersonalizowanym kodem promocyjnym są wysyłane do Admitad. Przetestuj zapytanie, aby mieć 100% pewność.

Musisz przekazać dane zamówienia do Admitad, jeśli zapytanie zawiera:

 • Zarówno admitad_uid, jak i spersonalizowany kod promocyjny
 • Tylko spersonalizowany kod promocyjny
 • Tylko admitad_uid

Dane o zamówieniu ze spersonalizowanymi kodami promocyjnymi nie powinny być wysyłane do innych kanałów.

Jak testować integrację przez postback po skonfigurowaniu

1. Po skonfigurowaniu wysyłania zapytań postback ze swojego serwera uzyskaj link testowy w sekcji Integration.

 • 1.1 W panelu osobistym przejdź do sekcji Integration (Program → Integration).

  1.2 Następnie kliknij Next i na stronie Integration methods przejdź do karty Custom integration.

  1.3 W karcie Custom integration wybierz Postback i kliknij Next.

  1.4 Przewiń stronę w dół do Integration testing i skopiuj link testowy widoczny w stosownym polu.

2. Złóż kilka zamówień testowych, aby upewnić się, że:

 • Wartość admitad_uid jest przetwarzana na wszystkich podstronach witryny i zapisywana w pliku cookie.

 • Okres ważności pliku cookie zawierającego wartość admitad_uid jest zgodny z wartością określoną w umowie.

 • Plik cookie nie jest usuwany, jeśli użytkownik trafi na stronę przez wyszukiwanie organiczne.
  Aby to sprawdzić, wykonaj następujące kroki podczas składania zamówienia testowego:

  • 1. Kliknij link partnerski.
  • 2. Kliknij link organiczny.
  • 3. Złóż zamówienie i sprawdź, czy pojawi się w systemie.

 • Zapytania są wysyłane dla wszystkich działań celowych i taryf w programie partnerskim.
  Przetestuj je wszystkie, składając kilka zamówień, aby upewnić się, że śledzenie jest płynne we wszystkich przypadkach.

 • Zapytanie jest wysyłane dla każdej pozycji w koszyku.

 • Numer zamówienia i kwota są przekazywane poprawnie. Jeśli chodzi o koszt poszczególnych pozycji, musisz przekazać kwotę, którą użytkownik faktycznie zapłacił po zastosowaniu kodu promocyjnego, pomniejszoną o koszt wysyłki.

3. Sprawdź inne ustawienia, jeśli z nich korzystasz.

 • Jeśli korzystasz ze spersonalizowanym kodem promocyjnym, złóż zamówienie testowe w następujący sposób:

  • 1. Przejdź do swojej witryny przez link bezpośredni, bez żadnych parametrów.
  • 2. Zastosuj unikatowy kod promocyjny podczas składania zamówienia i upewnij się, że zostało zaliczone przez Admitad.
 • Jeśli korzystasz z innych płatnych źródeł ruchu, złóż zamówienie testowe w następujący sposób:
   
  • 1. Kliknij link partnerski z innego źródła.
  • 2. Kliknij link partnerski Admitad.
  • 3. Złóż zamówienie i upewnij się, że zostało zaliczone przez Admitad.
 • Jeśli Twoja strona internetowa ma:

  • wersję mobilną
  • formularz szybkiego zamówienia
  • formularz zamówienia „za jednym kliknięciem”,

  upewnij się, że śledzenie zostało skonfigurowane dla wszystkich platform i metod zakupu.

​4. Jeśli śledzenie działa prawidłowo, działania pojawią się w statystykach Admitad Partner Network w ciągu godziny.

Aby to sprawdzić, przejdź na swoje konto Admitad → Reports → On actions i sprawdź, czy raport prawidłowo wyświetla działanie celowe oraz jego dane:

 • Nazwa działania celowego w kolumnie Rate raportu odpowiada nazwie danego działania celowego w sekcji Actions.

 • Identyfikator działania w kolumnie Order ID odpowiada identyfikatorowi działania w Twoim systemie.

 • Kwota zamówienia w Admitad odpowiada kwocie zamówienia testowego.

Poinformuj specjalistę Admitad, że test zakończył się sukcesem. Program zostanie teraz przygotowany do uruchomienia.

5. Jeśli działanie nie pojawiło się w statystykach w ciągu godziny, upewnij się, że:

 • nie popełniono żadnego błędu podczas konfiguracji wysyłania zapytań postback
 • zapytanie zawiera wartości campaign_code oraz postback_key, które dodano z poziomu sekcji Integration Twojego konta

Aby zidentyfikować błąd, przejdź do sekcji Request log (Program → Integration → Integration test). Tekst błędu zobaczysz w Result. Popraw go i przeprowadź powtórny test. Dowiedz się więcej na temat sekcji „Request log”

Często zadawane pytania

Gdzie znajdę wartość parametru campaign_code?

1. W panelu osobistym przejdź do sekcji Integration (Program → Integration).

2. Następnie kliknij Next i na stronie Integration methods przejdź do karty Custom integration.

3. W karcie Custom integration wybierz Postback i kliknij Next.

​4. Wartość parametru campaign_code jest widoczna w tabeli, w górnej części ekranu (sekcja Integration setup: unique parameter values for your program).

Gdzie znajdę wartość postback_key?

1. W panelu osobistym przejdź do sekcji Integration (Program → Integration).

2. Następnie kliknij Next i na stronie Integration methods przejdź do karty Custom integration.

3. W karcie Custom integration wybierz Postback i kliknij Next.

​4. Wartość parametru postback_key jest widoczna w tabeli, w górnej części ekranu (sekcja Integration setup: unique parameter values for your program).

Gdzie znajdę wartość parametru action_code?

1. W panelu osobistym przejdź do sekcji Integration (Program → Integration).

2. Następnie kliknij Next i na stronie Integration methods przejdź do karty Custom integration.

3. W karcie Custom integration wybierz Postback i kliknij Next.

​4. W drugiej tabeli na stronie, w kolumnie Action znajdź działanie, którego kodu potrzebujesz.
Wartość parametru action_code jest widoczna w wierszu z tym działaniem w kolumnie Action code (sekcja Integration setup: unique parameter values for your program).

Gdzie znajdę wartość parametru tariff_code?

1. W panelu osobistym przejdź do sekcji Integration (Program → Integration).

2. Następnie kliknij Next i na stronie Integration methods przejdź do karty Custom integration.

3. W karcie Custom integration wybierz Postback i kliknij Next.

​4. W drugiej tabeli na stronie, w kolumnie Rate znajdź taryfę, której kodu potrzebujesz.
Wartość parametru tariff_code jest widoczna w wierszu z tą taryfą w kolumnie Rate code (sekcja Integration setup: unique parameter values for your program).

Jak zapisać parametr order_id dla kilku działań, jeśli numer zamówienia to ID użytkownika?

Niektóre programy partnerskie, np. programy z kategorii gier online często stosują w statystykach identyfikator użytkownika zamiast numeru zamówienia.

W związku z tym, jeśli chcesz dodać kilka działań dla tego rodzaju programów, to pamiętaj, aby dodać prefiks do identyfikatora zamówienia (order_id). Przy czym należy stosować prefiksy, których nazwy będą jasno wskazywały, jakie działanie celowe masz na myśli.

 • Działanie celowe Parametr i jego wartość Prefiks
  Rejestracja order_id=reg_123123 reg_
  Osiągnięcie poziomu 5 order_id=lvl5_123123 lvl5_

Wróć do wymaganych parametrów

Czy ten artykuł był pomocny?