Integracja – co to jest i jak wybrać metodę integracji z Admitad

 • Zaktualizowano

Zachęcamy do obejrzenia niniejszego filmu, aby lepiej zrozumieć i sprawnie przeprowadzić proces integracji z Admitad.

Czym jest integracja

Integracja polega na skonfigurowaniu wspólnej pracy dwóch niezależnych systemów: Twojej strony internetowej lub aplikacji i platformy Admitad.

Integracja z Admitad to obowiązkowy krok na drodze do uruchomienia swojego programu partnerskiego, ponieważ pozwala:

 • śledzić celowe działania użytkowników na Twojej stronie lub w aplikacji;
 • wysyłać uzyskane informacje o działaniach do systemu Admitad.

Informacje o działaniu celowym obejmują takie dane jak kod programu, kod działania, kod taryfy, numer zamówienia, jego wartość oraz inne parametry.

System Admitad zapisuje dane wysłane przez Twoją stronę lub aplikację w statystykach, a także identyfikuje wydawcę, z którego witryny użytkownik przeszedł na Twoją stronę i wykonał działanie celowe. W ten sposób działanie jest przypisywane odpowiedniemu wydawcy.

Prawidłowo skonfigurowana integracja umożliwia rejestrowanie wszystkich działań celowych użytkowników oraz sprawne przypisywanie ich wydawcom.

W rezultacie masz pełną kontrolę nad kosztami swojego programu partnerskiego, a wydawcy bez problemu otrzymują należne im wynagrodzenie.

Więcej na temat integracji aplikacji mobilnych przeczytasz w tym artykule.

Metody integracji z Admitad

Integracja może zostać przeprowadzona:

 • przy pomocy gotowych wtyczek – to najszybszy sposób dla stron utworzonych na bazie systemów SaaS lub CMS takich jak WordPress, Shopify czy 1-C Bitrix. Więcej na temat integracji przez wtyczki

 • przy pomocy niestandardowej metody – dane metody będą optymalne dla bardziej zaawansowanych technicznie stron i aplikacji, w związku z czym musisz zaangażować w proces integracji swoich programistów.
  Dostępna jest integracja przez zapytanie postback, skrypt śledzący, XML, API Google Analytics, API Twojej strony internetowej lub aplikacji. Dowiedz się więcej na temat niestandardowych metod integracji

Jak przystąpić do przeprowadzenia integracji

1. Zanim przystąpisz do przeprowadzenia integracji, upewnij się, że Twój program ma dodane przynajmniej jedno działanie celowe i skonfigurowaną dla niego taryfę – bez tego nie można przeprowadzić integracji.

 • Jeżeli masz personalnego menedżera, to on doda za Ciebie działania oraz taryfy.

 • Jeśli nie masz menedżera, musisz samodzielnie dodać działania i taryfy w sekcji Actions (menuProgramActions) – instrukcja na temat dodawania działań.

2. Wybierz metodę integracji swojej strony internetowej lub aplikacji z Admitad.

Jeśli masz problem z wyborem metody integracji, skonsultuj się ze swoim zespołem programistów lub przejdź do sekcji z instrukcjami.

3. Następnie w panelu osobistym przejdź do sekcji Integration (menuProgramIntegration) i kliknij Next.

​4. Przejdź do jednej z kart, w zależności od wybranej metody:

 • integracja przez wtyczki – jeśli chcesz przeprowadzić integrację przez gotową wtyczkę dla strony na bazie systemu CMS, jak WordPress, Shopify lub 1C-Bitrix;

 • niestandardowa integracja – jeśli wolisz integrację przez zapytanie postback, XML, skrypt śledzący lub API Google Analytics.

5. Zaznacz wybraną metodę i kliknij Next.

6. Na następnej stronie Integration Settings zobaczysz następujące sekcje:

 • Your program integration settings – w tej sekcji widoczne są wartości parametrów dla Twojego programu, które są konieczne do przeprowadzenia integracji.

 • Deduplication settings – w tej sekcji znajdziesz link do instrukcji na temat tego, jak skonfigurować deduplikację.

 • Integration testing – w tej sekcji dostępny jest testowy link partnerski, za pomocą którego będziesz w stanie zweryfikować, czy integracja przebiegła pomyślnie i działania celowe na Twojej stronie są prawidłowo śledzone.

7. Przejdź do instrukcji dla wybranej metody integracji i postępuj zgodnie z opisanymi w niej krokami.

Jak wybrać metodę integracji

Wybór metody integracji zależy od specyfiki Twojej strony internetowej pod względem technicznym.

 • Skorzystaj z poniższego drzewa decyzyjnego, aby wybrać najlepszą metodę integracji.

 • Możesz również skonsultować się z programistą, który dba o Twoją stronę internetową. Powinien być w stanie pomóc Ci w wyborze odpowiedniej metody integracji dostosowanej do potrzeb Twojego projektu.

 • Możesz również zaznajomić się z wadami i zaletami różnych metod integracji w tej sekcji.

Aby wybrać odpowiednią metodę integracji, odpowiedz na pytanie:
czy planujesz samodzielnie wysyłać dane o działaniach celowych ze swojej strony internetowej na serwer Admitad?

 • Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „Tak”:
  będziesz przekazywać dane z serwera www (back-end) czy strony (front-end)?

Wady i zalety metod integracji

Integracja przez wtyczki

Integracja za pomocą gotowych wtyczek to najszybsza i najłatwiejsza metoda integracji Twojej witryny z Admitad.

Jest to świetna opcja, jeśli Twoja strona została utworzona na bazie jednej z następujących platform:

Zalety:

 • Najszybsza i najbardziej przystępna metoda integracji. Nie wymaga pomocy zespołu programistów w procesie konfiguracji i testowania.

Wady:

 • Jest odpowiednia wyłącznie dla stron stworzonych na określonych platformach.
 • Jeśli wprowadzisz zmiany w swoim module CMS, wtyczka może przestać działać prawidłowo.

Integracja niestandardowa

Admitad oferuje następujące niestandardowe metody integracji:

Wszystkie niestandardowe metody integracji oferują również możliwość konfiguracji deduplikacji oraz trackingu między urządzeniami.

 • Deduplikacja to metoda przetwarzania danych, która umożliwia prawidłową identyfikację płatnego źródła ruchu, aby przypisać mu zamówienie oraz wyeliminować zduplikowane działania celowe, jeśli się pojawią.

  Płatne źródło ruchu to dowolny zasób podmiotu trzeciego, któremu płacisz za przyciągnięcie użytkowników na Twoją stronę internetową zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami: płatność za każde przejście na stronę, wyświetlenie reklamy, wypełnienie wniosku, rejestrację lub zakupy. Przykładowo, targetowana i kontekstowa reklama, płatne posty na kanałach liderów opinii itp.

  Tracking między urządzeniami pozwala monitorować działania celowe dokonane przez użytkowników z różnych urządzeń. Dowiedz się więcej

Integracja przez zapytanie postback

W przypadku integracji przez zapytanie postback Twój serwer wysyła do serwera Admitad zapytanie postback z danymi o działaniach celowych wykonanych przez użytkowników na Twojej stronie.

Serwer Admitad odbiera te dane i zapisuje je w statystykach, na podstawie których rozliczasz się z wydawcami.

Zalety:

 • Zapytanie postback umożliwia bezpieczne przesyłanie danych, ponieważ korzysta z prywatnego klucza autoryzacyjnego. W razie konieczności źródło zapytania można znaleźć w logach.
 • Zmiany na stronie (front-end) nie mają wpływu na przekazywanie informacji o działaniach, ponieważ zapytanie postback jest wysyłane z serwera (back-end).

Wady:

 • Implementacja rozwiązania wymaga dostępu do serwerów strony internetowej.

Więcej o tej metodzie integracji i jej konfiguracji przeczytasz w artykule Integracja przez zapytanie postback.

Integracja przez skrypt śledzący

W przypadku integracji przez skrypt śledzący musisz dodać na swojej stronie kod JavaScript (skrypt śledzący), który uruchamia się w momencie wykonania działania celowego przez użytkownika. Dzięki niemu informacje o działaniu (kod działania, numer zamówienia, kod taryfy, wartość zamówienia itp.) są rejestrowane i wysyłane na serwer Admitad.

Serwer Admitad przetwarza i analizuje te dane, aby umożliwić Ci rozliczenie się z wydawcami.

Zalety:

 • Możliwość edycji skryptu śledzącego w razie konieczności aktualizacji strony.
 • Możliwość testowania integracji za pomocą TagTag Check.
 • Skrypt śledzący nie wpływa na szybkość ładowania strony.

Wady:

 • Dokonując zmian na stronie, upewnij się, że skrypt śledzący nie został usunięty, aby mógł dalej funkcjonować.

Więcej o tej metodzie integracji i jej konfiguracji przeczytasz w artykule Integracja przez skrypt śledzący.

Integracja przez XML

W przypadku integracji przez XML dane o działaniach celowych użytkowników są eksportowane do pliku XML o określonej strukturze. Serwer Admitad będzie uzyskiwał dostęp do tego pliku w określonych odstępach czasu i przesyłał dane dot. nowych działań z pliku do statystyk Admitad.

Zalety:

 • Możliwość ograniczeniu dostępu do pliku za pomocą nazwy użytkownika i hasła.
 • Prawidłowa konfiguracja umożliwia wydawcom otrzymywanie informacji o działaniach z minimalnym opóźnieniem.
 • W razie problemów technicznych będziesz w stanie z łatwością odzyskać utracone dane o działaniach dzięki statystykom Admitad.

Wady:

 • Dane mogą wyświetlać się z opóźnieniem w przypadku długich kolejek przetwarzania pliku XML.

Więcej o tej metodzie integracji i jej konfiguracji przeczytasz w artykule Integracja przez XML.

API Google Analytics

Jeśli rejestrujesz dane o działaniach celowych użytkowników za pomocą usługi Google Analytics, możesz skonfigurować integrację przez API Google Analytics. W przypadku tej metody integracji serwer Admitad uzyskuje dane o działaniach za pomocą żądania GET wysyłanego do API usługi Google Analytics.

Zalety:

 • Możliwość zastosowania jednego rozwiązania do gromadzenia i przekazywania danych dla wszystkich partnerów.
 • Wymaga minimalnej konfiguracji, pod warunkiem, że Admitad jest jedynym źródłem ruchu.
 • Pozwala zmniejszyć liczbę nieuwzględnionych działań celowych dzięki możliwości wysyłania zapasowych kopii danych przez Google Measurement Protocol.

Wady:

 • Zależność od rozwiązań podmiotów trzecich i ograniczenia usługi Google Analytics.
 • Brak możliwości elastycznej konfiguracji dla działań celowych oraz taryf.
 • Korzystanie z modelu atrybucji Last Paid Click bez skonfigurowanego wysyłania zapasowych kopii danych może skutkować wysokim odsetkiem nieuwzględnionych działań w porównaniu z innymi metodami integracji.

Uwaga: Admitad Partner Network nie oferuje pomocy technicznej w kwestiach dotyczących Google Analytics i nie bierze odpowiedzialności za programy, które mogły ponieść szkody w wyniku korzystania z Google Analytics do gromadzenia danych o działaniach celowych.

Więcej o tej metodzie integracji i jej konfiguracji przeczytasz w artykule Integracja przez API Google Analytics.

Integracja przez API

Jeśli Twoja strona internetowa ma własny interfejs API, możesz przekazać swoją dokumentację API specjaliście działu ds. usług integracyjnych w celu opracowania spersonalizowanej opcji integracji.

Zalety:

 • Możliwość dostosowania warunków gromadzenia danych.
 • Minimalne modyfikacje API po Twojej stronie.
 • Możliwość konfiguracji deduplikacji działań oraz śledzenia między urządzeniami.

Wady:

 • Najbardziej czasochłonna metoda integracji, ponieważ wymaga zaangażowania zespołu programistów w celu implementacji i testów kodu.

Przewodnik wideo

Rozszerz, aby zobaczyć potrzebną wersję wideo.

Czy ten artykuł był pomocny?