Jak dodać metodę wypłaty w ConvertSocial

 • Zaktualizowano

Aby móc wypłacać środki ze swojego konta, należy dodać przynajmniej jedną metodę wypłaty.

Jak dodać metodę wypłaty

1. Przejdź do sekcji Wypłaty i kliknij Dodaj metodę wypłaty.

2. W nowym formularzu wpisz dowolną nazwę dla swojej nowej metody wypłaty.

Upewnij się, że nadana przez Ciebie nazwa jest prosta i łatwa do zapamiętania.

Dokładnie sprawdź, czy wpisane informacje są prawidłowe. W przeciwnym razie ryzykujesz odrzucenie Twoich zleceń wypłaty.

 3. Dodaj wymagane informacje w sekcji Podstawowe dane.

 • Podaj swój kraj.
 • Wybierz swój rodzaj podmiotu: osobę prawną lub fizyczną.
 • Wybierz metodę wypłaty dostępną w Twoim kraju.
 • Wybierz dla swojej metody walutę, w której chcesz wypłacać pieniądze.

4. Teraz dodaj dane podatkowe i płatnicze dla wybranej metody wypłaty.

Dane podatkowe

Poniżej znajdziesz opis wszystkich pól sekcji Dane podatkowe. Pamiętaj, że pola, które zobaczysz, zależą od wybranego przez Ciebie kraju, podmiotu prawnego oraz metody wypłaty. Dodając metodę wypłaty, należy uzupełnić tylko pola widoczne na ekranie po ukończeniu 3 kroku.

 • Imię i nazwisko. Wpisz swoje imię i nazwisko (tylko dla osób fizycznych).
 • Nazwa firmy. Wpisz nazwę swojej firmy (tylko dla osób prawnych).
 • NIP/PESEL. Podaj swój numer identyfikacji podatkowej. Znajdziesz go na oficjalnej stronie internetowej organu administracji skarbowej w Twoim kraju.
 • Załącznik. Wczytaj tutaj zdjęcie, skan lub PDF dokumentu zawierającego numer podany w powyższym polu.
 • Urząd skarbowy. Podaj miasto, gdzie znajduje się Twój lokalny urząd skarbowy.
 • Numer VAT. Wpisz swój numer identyfikacji VAT UE. Znajdziesz go na oficjalnej stronie internetowej organu administracji skarbowej w Twoim kraju.
 • T.C. Kimlik. Wpisz swój osobisty numer identyfikacyjny (tylko dla obywateli Turcji).
 • Kraj, miejscowość, adres, kod pocztowy. W tych polach podaj swój adres zameldowania lub zamieszkania bądź adres swojej firmy (dla osób prawnych).

Jeśli w 3 kroku w polu Kraj wybierzesz Indie, zobaczysz jeszcze poniższe pola:

 • IFSC. Podaj swój kod oddziału banku.
 • PAN. Podaj swój numer karty bankowej.
 • Numer GST. Podaj swój numer rejestracji podatkowej.
 • SAC. Podaj swój kod działalności gospodarczej (wykorzystywany do wyliczenia podatku).
 • Rodzaj konta. Podaj swój rodzaj konta.
 • Nazwa konta. Podaj swoją nazwę konta.

Dane płatnicze

Pola widoczne w sekcji Dane płatnicze zależą od wybranej metody wypłaty:

 • Dla PayPal podaj adres e-mail przypisany do Twojego konta PayPal.

 • Dla WebMoney podaj swój numer portfela WebMoney.

 • Dla konta bankowego podaj wymagane dane (Twoje oraz Twojego banku). Wszystkie informacje należy wpisać przy użyciu alfabetu łacińskiego:
  • Właściciel konta. Wpisz swoje imię i nazwisko lub nazwę swojej firmy.
  • Nazwa banku. Podaj pełną oficjalną nazwę swojego banku.
  • Kraj, kod pocztowy, miejscowość i adres banku. Podaj adres siedziby banku.
  • Kod BIC / SWIFT. Podaj unikatowy kod identyfikacyjny banku.
  • Numer konta / IBAN. Podaj międzynarodowy numer rachunku bankowego.
  • Komentarz. Tutaj wpisz dodatkowe informacje o wybranej metodzie wypłaty (np. cel płatności lub inne szczegóły).

 • Dla karty bankowej (wypłaty na kartę bankową są dostępne wyłącznie dla osób fizycznych w Rosji i Ukrainie:
  • Numer. Podaj swój numer karty.
  • Komentarz. Tutaj wpisz dodatkowe informacje o wybranej metodzie wypłaty (np. cel płatności lub inne szczegóły).

5. Upewnij się, że wszystkie podane informacje są prawidłowe i kliknij Zapisz.

Jeśli spróbujesz dodać tę samą metodę wypłaty, nie będziesz w stanie zapisać jej danych. W takim przypadku sprawdź, czy nie dodano już tej metody oraz czy wpisane informacje nie zawierają żadnych błędów.

Jeżeli to nie pomoże, dodaj kolejną metodę wypłaty lub skontaktuj się z działem wsparcia.

6. Wiadomość tekstowa z kodem zostanie wysłana na numer telefonu powiązany z Twoim kontem ConvertSocial.
Wpisz go w polu Twój kod, a następnie kliknij Potwierdź.

Jeśli z Twoim kontem nie jest powiązany żaden numer telefonu, zobaczysz okno, w którym można go dodać.

• Wpisz swój numer telefonu w polu Numer telefonu i kliknij Uzyskaj kod.
• Wiadomość tekstowa z kodem zostanie wysłana na podany numer telefonu. Wpisz go w polu Twój kod, aby przypisać ten numer telefonu do swojego konta.
• Potwierdź dodanie metody wypłaty za pomocą kodu z wiadomości tekstowej (zob. powyżej).

Gotowe! Teraz możesz wypłacać pieniądze za pomocą dodanej metody.

W sekcji Wypłaty możesz dodać kilka metod wypłaty.
Domyślnie pierwsza na liście będzie metoda, która została użyta ostatnio.

Pomocne linki:

Jak sprawdzić szczegóły metody wypłaty

W profilu wybranej metody wypłaty kliknij ikonę z trzema kropkami, a następnie Dowiedz się więcej.

withdrawal_pl_1.jpg

 

To spowoduje otworzenie strony ze szczegółowymi danymi.

Jak edytować dane metody wypłaty

Niestety nie można modyfikować danych metody wypłaty, która została już dodana i zweryfikowana.

Jeśli znajdziesz błąd lub chcesz zmienić coś innego, po prostu dodaj nową metodę wypłaty, korzystając z przewodnika na początku tego artykułu.

Czy ten artykuł był pomocny?