Minimalna kwota wypłaty

  • Zaktualizowano

Minimalna kwota wypłaty to 20 €.

Możesz wypłacić swoje środki, gdy kwota w module Dostępne do wypłaty osiągnie przynajmniej 20 €.

Aby wypłacić pieniądze, wykonaj następujące kroki:

  • Kliknij Wypłać w module Dostępne do wypłaty w sekcji Saldo lub
  • Przejdź do sekcji Wypłaty

Pomocne linki:

Czy ten artykuł był pomocny?