Jak korzystać z sekcji Saldo na ConvertSocial

 • Zaktualizowano

Sekcja Saldo zawiera informacje o stanie Twojego konta.

Moduł Dostępne do wypłaty

Tutaj zobaczysz swoje zarobki za potwierdzone zamówienia złożone za pośrednictwem Twoich linków partnerskich. Dowiedz się więcej o potwierdzaniu zamówień

Możesz wypłacić swoje środki, gdy zarobki w module Dostępne do wypłaty osiągną minimalną kwotę wypłaty (20 €).

Aby to zrobić, kliknij Wypłać (zobacz przewodnik).

balance_pl_1.jpg

Jeśli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z ConvertSocial, moduł Dostępne do wypłaty będzie pusty. Przewodnik opisujący, jak zarabiać na ConvertSocial

Powiązane artykuły:

Moduł W trakcie przetwarzania

Tutaj zobaczysz kwotę oczekiwanych zarobków za zamówienia dokonane za pośrednictwem Twoich linków partnerskich. Zamówienia te są w trakcie weryfikacji przez marki, dla których zostały pozyskane.

Gdy użytkownik kliknie Twój link polecający i złoży zamówienie, marka musi zweryfikować, czy zostało faktycznie zrealizowane, a użytkownik go nie anulował. Proces weryfikacji zamówienia może zająć od 1 do 3 miesięcy. Dowiedz się więcej o weryfikacji zamówień

balance_pl_2.jpg

Jeśli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z ConvertSocial, moduł W trakcie przetwarzania będzie pusty. Przewodnik krok po kroku opisujący, jak zarabiać na ConvertSocial

 

Zakładka Zlecenia wypłaty

Tutaj możesz monitorować status swoich bieżących zleceń wypłaty oraz przeglądać poprzednie.

Aby utworzyć zlecenie wypłaty, kliknij Wypłać w module Dostępne do wypłaty. Możesz to również zrobić w sekcji Wypłaty. Nasz przewodnik na temat wypłacania zarobków

balance_pl_3.jpg

 

Kolumna Data aktualizacji pokazuje, kiedy zlecenie było ostatnio aktualizowane (np. kiedy zmienił się jego status).

Zlecenie może mieć jeden z następujących statusów:

 • Oczekuje. Zlecenie zostało pomyślnie utworzone i jest w trakcie realizacji.
 • Wypłacone. Zlecenie zostało pomyślnie zrealizowane i środki wypłacono za pomocą wybranej metody wypłaty.
 • Odrzucone. Zlecenie zostało odrzucone przez przyczynę wskazaną w rubryce Komentarz.

Wykres zawiera również informacje na temat kwoty zlecenia, w tym:

 • Kwoty początkowej, czyli kwoty, której wypłatę zlecono.
 • Kwoty całkowitej, czyli kwoty, która zostanie przelana za pomocą wybranej metody wypłaty. Kwota całkowita:

Rubryka Metoda wypłaty wskazuje wybraną metodę wypłaty: przelew, PayPal, WebMoney lub karta bankowa.

Wypłaty na karty bankowe są dostępne wyłącznie dla kart wydanych w Rosji oraz Ukrainie.

Rubryka Komentarz zawiera następujące informacje:

 • Jeśli zlecenie wypłaty jest w trakcie przetwarzania, rubryka pokazuje oczekiwaną datę przelania pieniędzy za pomocą wybranej metody wypłaty. Jeśli wypłacasz środki przelewem, rubryka pozostanie pusta. Dowiedz się więcej o wypłatach za pośrednictwem przelewu bankowego
 • Jeśli zlecenie wypłaty zostało odrzucone, rubryka wskazuje przyczynę odrzucenia.
 • Jeśli zlecenie wypłaty zostało pomyślnie zrealizowane, rubryka pokaże te same informacje, które były widoczne podczas przetwarzania zlecenia.

Aby uzyskać fakturę lub zestawienie płatności, skontaktuj się z działem wsparcia i podaj ID płatności, na której temat potrzebujesz informacji.

Domyślnie sekcja pokazuje zlecenia z ostatniego miesiąca, ale możesz zastosować filtr wg daty, aby szybko znaleźć zlecenie, którego szukasz.

Zakładka Historia salda

Tutaj możesz monitorować swoje środki i sprawdzać, kiedy trafiają na Twoje konto oraz kiedy je opuszczają.

balance_pl_4.jpg

 

Wykres pokazuje dwa rodzaje transakcji:

 • Uznanie. Przekazanie środków na Twój rachunek
  (np. przyznanie wynagrodzenia za zamówienie, zwrot pieniędzy po niezrealizowanym zleceniu wypłaty lub błędnym obciążeniu konta).

 • Obciążenie. Pobranie środków z Twojego rachunku
  (np. wypłata środków z ConvertSocial za pośrednictwem zlecenia wypłaty lub odjęcie kwoty wynagrodzenia, jeśli marka odrzuciła celowe działanie). Dowiedz się więcej o możliwych przyczynach odrzucenia zamówień

Rubryka Powód wskazuje przyczynę uznania lub obciążenia.

 • Płatność za zamówienie ID*** oznacza, że marka potwierdziła działanie o ID*** i należne Ci wynagrodzenie zostało przekazane na Twój rachunek.

  Jeśli marka później odrzuci potwierdzone działanie, w Historii salda zobaczysz jeszcze jedną transakcję Płatność za zamówienie ID*** wraz z przyczyną odrzucenia. Tym razem jednak transakcja zostanie oznaczona jako Obciążenie. Dowiedz się więcej o możliwych przyczynach odrzucenia zamówień

 • Obciążenie za zamówienie ID*** oznacza, że marka odrzuciła zamówienie, które wcześniej potwierdziła, i przypisane za nie wynagrodzenie zostało odjęte z Twojego konta na rzecz marki. Więcej na temat przyczyn odrzucania zamówień
 • Zlecenie wypłaty ID*** oznacza, że utworzono zlecenie wypłaty, a Twoje saldo zostało obciążane jego kwotą.

  Jeśli system płatniczy odrzuci zlecenie wypłaty, kwota zostanie zwrócona na Twoje saldo, a w jego historii zobaczysz kolejną transakcję Zlecenie wypłaty wraz z przyczyną odrzucenia. Tym razem jednak transakcja zostanie oznaczona jako uznanie.

Aby uzyskać fakturę lub zestawienie płatności, skontaktuj się z działem wsparcia.

Domyślnie sekcja pokazuje miesięczną historię salda, ale możesz zastosować filtr wg daty, aby szybko znaleźć transakcję, której szukasz.

Czy ten artykuł był pomocny?